Organisation og arbejdsgrundlag

Kongres og daglig ledelse.

heroImage

Dansk Metal – et fagforbund

Dansk Metal består af 29 lokalafdelinger, som tilsammen er ét forbund. Forbundshuset ligger i København, hvor den daglige ledelse af Dansk Metal sidder.

Dansk Metal ledes af en hovedbestyrelse, der er valgt af kongressen. 

Hovedbestyrelsen består af forbundets formand, næstformand, hovedkasserer, de kongresvalgte forbundssekretærer samt formændene for lokalafdelingerne. 
De unge har også en repræsentant med stemmeret i hovedbestyrelsen. Valget sker på ungdomsårsmødet af de unge, som er delegerede.

Organisationsdiagram

Forbundshusets sekretariater har ekspertise inden for forskellige faglige områder, fx arbejdsmiljø, overenskomster, IT, a-kassen, arbejdsskader, uddannelses- og industripolitik.

Find ansat

Søg efter ansatte i forbundet og lokalafdelinger.

Kongressen vedtager arbejdsgrundlaget

Dansk Metals kongres lagde i september 2020 linjen for Dansk Metals arbejde i årene 2020-24. Kongressens delegerede vedtog en resolution samt handlingsplaner, som udgør grundlaget for de kommende års arbejde med at fremme medlemmernes sag. Resolutionen og handlingsplaner dækker hele organisationens omfattende arbejdsfelt.

Gode, stærke overenskomster og gode arbejdsvilkår for Dansk Metals brancheområder er ikke 
noget, der kommer af sig selv. Det kræver medlemstilslutning. Som fagligt fællesskab står 
Dansk Metal på skuldrene af fortidens medlemmer og tillidsvalgte.

Hvis Dansk Metal i fremtiden skal sikre sine medlemmer vækst, beskæftigelse og en rimelig 
andel af produktionens resultater, så kræver det konstant fokus på organisering af nye medlemmer og uddannelse af nye tillidsvalgte. På den 57. kongres vedtog de delegerede handlingsplaner indenfor:

  • Den faglige indsats
  • Organisationen
  • Fremtidens beskæftigelse
  • Uddannelse
  • Arbejdsmarked
  • Arbejdsmiljø
  • Internationalt.

Læs om alle planer i pjecen: Resolution og handlingsplaner

Dansk Metals 58. kongres afholdes i september 2024 i Aalborg

Vi vil løbende opdatere denne side, når der er nyt om den kommende kongres.

Medlemmers pligter og betingelser

Du kan læse om regler og vilkår for medlemskab i disse publikationer: Dansk Metals Love 2020 og A-kassen vedtægter:

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.