Natarbejde

Så meget må du arbejde om natten. Få gode råd, så du undgår, at natarbejde påvirker dit helbred, din hverdag og dit samvær med venner og familie.

heroImage

Hvor længe må jeg arbejde om natten?

Hvis du er natarbejder, må du ikke arbejde længere end 8 timer i gennemsnit om natten inden for hver 24 timer. Du skal beregne gennemsnittet over en periode på 4 måneder.

Du skal trække dit ugentlige fridøgn fra inden du laver beregningen.

En natarbejder er en lønmodtager, der normalt arbejder mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller som arbejder om natten i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. Natperioden er fra kl. 22.00 til kl. 05.00.

Der kan være flere regler om natarbejde i din overenskomst.

""

Forebyg ulykker og brystkræft ved natarbejde

Natarbejde øger risikoen for arbejdsulykker og brystkræft. Derfor fremlagde Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i 2020 en række anbefalinger som skulle mindske risikoen:

  • Højst 3 nattevagter i træk
  • Mindst 11 timer mellem to vagter
  • Højst 9 timers varighed pr. vagt
  • Gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for spontan abort og andre graviditetskomplikationer.

De anbefalinger er nu ført ind i de fleste af Dansk Metals overenskomster på det private arbejdsmarked sammen med en række bestemmelser og vejledninger om, hvordan de enkelte virksomheder gennem planlægning af natarbejdet skal forebygge de helbredsmæssige risici, og hvad de skal gøre, hvis anbefalingerne ikke følges.

Virksomhederne skal lave en særlig APV for natarbejde og de skal tilbyde natarbejdere en særlig helbredskontrol for natarbejde.

I Industriens Overenskomst findes bestemmelserne i bilag 10 – Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv (s. 168).

Nedenfor finder du også en række vejledninger og skemaer, som skal hjælpe virksomhederne og deres arbejdsmiljøorganisation med at efterleve anbefalingerne fra NFA. 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.