Kontrakter

Har du krav på en ansættelseskontrakt, og hvilke regler gælder for forskellige ansættelsesformer? Her finder du svar på dine spørgsmål om ansættelseskontrakter.

heroImage

Få et kontrakttjek

Send din ansættelseskontrakt til os, så tjekker vi, om din arbejdsgiver har oplyst dig om de ansættelsesforhold, som arbejdsgiver skal. Du får svar inden for 24 timer.

Hvornår har jeg krav på en ansættelseskontrakt?

 • Du har krav på en ansættelseskontrakt, hvis du arbejder mere end 8 timer om ugen. Du skal have den senest 1 måned efter ansættelsen.
 • Hvis dine ansættelsesforhold ændres væsentligt, har du også krav på at få en ny ansættelseskontrakt, eller en tilføjelse til den du har, hvor dine nye forhold er beskrevet.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har fået en ansættelseskontrakt?

 • ​Hvis du ikke får en ansættelseskontrakt, har du krav på en erstatning. Metal hjælper dig med at køre sagen.

Skal jeg underskrive en kunde- og konkurrenceklausul?

 • Hvis det er muligt, skal du undgå det. Det kan dog være afgørende for, om du får jobbet eller ej – i så fald handler det om at begrænse skadens omfang.
 • Det kan fx gøres ved, at klausulen kun gælder i 6 måneder efter fratrædelsen eller at området, der anses for konkurrerende, er indskrænket.
 • Læs mere om kunde- og konkurrenceklausuler

Hvad er en tidsbegrænset ansættelse?

 • ​En tidsbegrænset ansættelse (også kaldet en korttidskontrakt) har, i modsætning til en almindelig ansættelse, et fastsat tidspunkt for, hvornår din ansættelse slutter.
 • Det kan enten være en bestemt dato ved en opgaves gennemførsel, eller når en bestemt nærmere defineret begivenhed indtræffer.
 • Du har ret til at blive behandlet på lige vilkår med fastansatte kolleger og nyde de samme rettigheder i forhold til fx løn, ferie og arbejdsmiljø.
 • Der er et fastsat tidspunkt for, hvornår din ansættelse slutter.
 • En midlertidig ansættelse kan forlænges, hvis der er tale om særlige forhold, der gør, at en bestemt arbejdsopgave ikke er blevet færdig til et bestemt tidspunkt.
 • Det er ikke meningen, at arbejdsgiveren igen og igen kan ansætte medarbejdere på korttidskontrakter, fordi medarbejderne så er nemmere at slippe af med.


Se reglerne for tidsbegrænset ansættelse på retsinformation.dk

Hvor længe må jeg have en tidsbegrænset ansættelse?

 • Det er ikke meningen, at arbejdsgiveren igen og igen kan ansætte medarbejdere på korttidskontrakter, fordi medarbejderne så er nemmere at slippe af med
 • Du har ret til at blive behandlet på lige vilkår med fastansatte kolleger og nyde de samme rettigheder i forhold til fx løn, ferie og arbejdsmiljø
 • Der skal være et fastsat tidspunkt for, hvornår din ansættelse slutter.
 • En midlertidig ansættelse kan forlænges, hvis der er tale om særlige forhold, der gør, at en bestemt arbejdsopgave ikke er blevet færdig til et bestemt tidspunkt.


Det står i loven, hvilke regler der gælder for tidsbegrænset ansættelse:

Læs Bekendtgørelse af lov om tidsbegrænset ansættelse

Hvorfor kan man ikke bare forny korttidskontrakter?

 • Det er ikke meningen, at arbejdsgiveren igen og igen kan ansætte medarbejdere på korttidskontrakter, fordi de er nemmere at slippe af med. Medarbejderne har ret til at få mulighed for den sikkerhed og tryghed, der ligger i at have en fast ansættelse.
 • Korttidskontrakter kan forlænges, hvis der er tale om særlige forhold, der gør sig gældende, fx at en bestemt arbejdsopgave ikke er blevet færdig til et bestemt tidspunkt, eller at der er opstået pludselige ting på arbejdspladsen af midlertidig karakter.
 • Pludselige ting kan være sygdom, at en kollega går på barselsorlov eller har pligt til at påtage sig et borgerligt ombud, fx være domsmand i en retssag.

Har jeg som tidsbegrænset ansat samme rettigheder som fastansatte?

 • Ja. Som tidsbegrænset ansat har du ret til at blive behandlet på lige vilkår med fastansatte kolleger og nyde de samme rettigheder i forhold til fx løn, ferie og arbejdsmiljø.
 • Hvis du alligevel oplever forskelsbehandling, er du berettiget til en erstatning.

Hvad kan jeg gøre for at opnå fastansættelse?

 • Din arbejdsgiver har pligt til at hjælpe dig med at opnå fastansættelse i virksomheden, fx ved at oplyse dig om mulighederne for relevant uddannelse eller anden opkvalificering.

Har jeg som vikar samme rettigheder om tidsbegrænsede ansatte?

 • Nej. Ansatte i vikarbureauer, der stilles til rådighed for virksomheder, er ikke omfattet af loven om tidsbegrænset ansættelse.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.