Arbejdsulykker

heroImage

Rod og uorden giver ulykker, spildtid og dårlig kvalitet

En rodet arbejdsplads øge risikoen for arbejdsulykker.

 1. Snublefarer: emner, paller, værktøj, løse kabler eller spildt væske, der er efterladt på gulvet, øger risikoen for faldulykker.

 2. Nedsat synlighed: Overfyldte arbejdsområder eller rod kan begrænse de ansattes synsfelt. Det gør det svært at se potentielle farer eller andre medarbejdere.

 3. Opbevaring i arbejdsområder: dunke og andre beholdere med farlige kemikalier eller materialer, der står i arbejdsområderne, kan medføre brand, eksplosioner eller sundhedsskadelige påvirkninger.

 4. Nedsat adgang til nødudstyr: Rod kan blokere for adgangen til brandslukkere, førstehjælpskasser eller nødudgange. Det kan være katastrofalt i en nødsituation.

 5. Øget stress: Et rodet arbejdsområde kan øge stressniveauet blandt medarbejdere. Det betyder at det skal bruges mere tid på at finde de rigtige emner og værktøj. Det er spild af tid og kan medføre højere arbejdstempo og dermed øge risikoen for fejl og ulykker.

Brug 5S til at få ryddet og få orden

For de fleste virksomheder er det afgørende at holde ryddelighed og orden for at forhindre ulykker og forbedre effektivitet og kvalitet. Et kendt redskab til at opnå dette er 5S-metoden, en tilgang oprindeligt udviklet i Japan. 5S står for:

 1. Sorter (Seiri): Fjern alle unødvendige genstande fra arbejdsområdet. Det sikrer, at kun de nødvendige værktøjer og materialer er til stede. Det mindsker rod og mulige forstyrrelser.
 2. Systematiser (Seiton): Organiser værktøjer og udstyr på en måde, så de er let tilgængelige og har en bestemt plads. Det kan gøres ved at tegne de steder op, hvor det forskellige værktøj og udstyr skal være placeret.
 3. Systematisk rengøring (Seiso): Sørg for regelmæssig rengøring af arbejdsområdet. Det omfatter ikke kun daglig rengøring, men også eftersyn og vedligehold af maskiner og udstyr.
 4. Standardiser (Seiketsu): Fastlæg standarder for de første tre S'er. Det hjælper til, at alle forstår og følger de samme retningslinjer og procedurer for orden og ryddelighed.
 5. Selvdisciplin (Shitsuke): Det kræver vedvarende opmærksomhed og engagement at opretholde de første fire S'er. Træning, eftersyn og løbende forbedringer er afgørende for, at orden og ryddelighed bliver en naturlig del af virksomhedskulturen.

Du kan finde en vejledning om 5S på BFA Industris hjemmeside 5S

Hvor stort tilskud til sikkerhedssko har jeg krav på?

Din arbejdsgiver giver tilskud til dine sikkerhedssko, hvis du er omfattet af enten Industriens Overenskomst eller Industri- og VVS-overenskomsten.

Skoene tilhører dig. Til gengæld skal du selv rengøre og vedligeholde skoene.

Der skelnes mellem 3 forskellige tilskud:
- Listepris I kr. 536 (Træsko).
- Listepris II kr. 850 (Sko).
- Listepris III kr. 996 (Støvler).

Satserne er pr. 1. marts 2024 og revideres hvert år den 1. marts.

Arbejdsulykker der kunne være undgået

Dødsulykke ved montage af stor snegl

Skadelidte og hans makker var ved at monterer nye snegle i diffusionstrug til for-fabrik. Hver sneglesektion vejer 6,3 tons og måler 3,5 meter i diameter og er 2,8 meter lang og løftes ned i diffusionstruget med kran fra eksternt kranfirma. Der er monteret 6 sneglesektioner og de er ved at montere den 7´ende. Skadelidte er i den ene ende af sneglen og hans makker er i den anden ende i selve diffusionstruget.

Makkeren har radiokontakt med kranføreren som kun kan se hvad der foregår i diffusionstruget via kamera monteret på toppen af kranens øverste ende, ca. 30 meter lodret over truget. De skal montere pasbolte i hver flangeende så sneglesektionen kan fastgøres til de øvrige snegle. Der er monteret en wire/kæde rundt om sneglen i hver ende af sneglen. Det vil sige at sneglen kan dreje rundt for at få boltene på plads i forhold til flangerne.

Sneglen er ikke fikseret under dette arbejde og bevæger sig således at skadelidte bliver spiddet i brystet af enderne af 2 af de T-jern som sneglen er bygget af hvorefter han dør.

Der kunne ikke på besøgstidspunktet redegøres for, hvorfor snegle-sektionen pludselig bevægede sig. Arbejdstilsynet kunne ikke konstatere, hvordan emnet havde været anhugget under montagen fordi anhugningen var ændret under redningsaktionen for at få skadelidte frigjort.

 • Kunne en sikker job-analyse have forudset, at det kunne gå galt?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.