Få styr på jeres kemiske arbejdsmiljø

Farlige kemikalier

Forholdsregler og værnemidler.

heroImage

Få gode råd om at få styr på kemien

Du kan være udsat for en sundhedsrisiko, når du håndterer farlige stoffer på din arbejdsplads: 

  • Skil jer af med de kemikalier, I ikke er tvunget til at bruge og udskift de farligste (KRAN stoffer).
  • Skaf nye sikkerhedsblade på de produkter, I arbejder med.
  • Giv arbejdsmiljøgruppen uddannelse i arbejde med kemikalier.
  • Tjek, om jeres sikkerhedsforanstaltninger er gode nok.
  • Sørg for grundig instruktion og oplæring i arbejdet med produkterne.
  • Fastlæg retningslinjer for valg, indkøb og brug af kemikalier. Fastlæg, hvem der står for sikre indkøb.

Gravide skal passe ekstra på

Gravide eller ammende må ikke udsættes for påvirkninger, som kan skade fostret. Hvis sikkerhedsforanstaltningerne og den måde arbejdet foregår på, ikke fjerner risikoen, så skal den gravide flyttes fra området og lave noget andet, hvor der ikke er fare for skader.

Hvis du ikke kan arbejde med noget andet, så skal du fraværsmeldes. Det skal du have din læge til.

Der skal laves en særlig arbejdspladsvurdering (APV) af hvilke arbejdsopgaver og områder, som kan være til fare for gravide og ammende, så man på forhånd ved, hvor gravide og ammende kan arbejde uden fare.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.