Bøvlede arbejdsstillinger slider

Genkend dårlige bevægelser

heroImage

Dårlige arbejdsstillinger og -bevægelser optræder ofte samtidigt

Hvis du har brug for hjælp til at undersøge, om der foregår sundhedsskadelige arbejdsstillinger og -bevægelser på din arbejdsplads, kan du få hjælp hos en autoriseret arbejdsmiljørådgiver eller andre sagkyndige.

De sundhedsskadelige arbejdsstillinger kan optræde, uanset om arbejdet foregår:

 • Stående eller gående
 • Siddende
 • På knæ eller hugsiddende
 • Liggende.

Ved stående og gående arbejde samt siddende arbejde skal man finde løsninger, der forhindrer arbejdsstillinger med:

 • Nakken bøjet, vredet eller fastlåst i længere tid ad gangen
 • Ryggen bøjet eller vreden ofte eller i længere tid ad gangen
 • Armene i eller over skulderhøjde eller armene løftet langt frem foran kroppen ofte eller i længere tid ad gangen
 • Benene fastlåst uden plads til at flytte dem, på ustabilt, glat eller ujævnt underlag eller med hyppig brug af pedal.

Ved arbejde på knæ eller på hug skal man finde løsninger, der forhindrer, at det foregår:

 • Længe ad gangen eller mange gange i løbet af arbejdsdagen
 • På hårdt, koldt eller ujævnt underlag.
 • I mere end 15 til 20 minutter ad gangen på knæpuder og maksimalt sammenlagt to timer i løbet af arbejdsdagen. Mellem det knæliggende arbejde skal man op at stå og lave noget andet

Ved liggende arbejde skal man finde løsninger, der forhindrer, at det foregår:

 • Længe ad gangen eller mange gange i løbet af arbejdsdagen
 • På hårdt, koldt eller ujævnt underlag
 • I længere tid ad gangen med armene løftet.

Det er sund fornuft - her er et par paragraffer

Bekendtgørelsen om samarbejde om sikkerhed og sundhed:

 • § 18. De operationelle, dvs. daglige opgaver udføres af arbejdsmiljøgruppen inden for den del af virksomheden, som arbejdsmiljøgruppen dækker. Stk. 2. Opgaverne består i at kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Bekendtgørelsen om arbejdets udførelse:

 • § 22. […] arbejdsgiveren [skal] sørge for, at vurderingen forefindes på virksomheden og revideres, når det har særlig betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet […] samt at sagkyndig bistand indhentes, når dette er nødvendigt for at konstatere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Arbejdsmiljøloven:

 • § 21. Når Arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal arbejdsgiveren lade foretage undersøgelser, prøver og besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Arbejdstilsynet kan påbyde, at undersøgelsen gennemføres straks eller inden for en frist.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.