Fysisk arbejdsmiljø

Tips til bedre arbejdsstillinger

heroImage

Få gode råd til varierede arbejdsstillinger og bevægelser

Få en robot til at klare de bøvlede arbejdsstillinger. Og derudover er de bedste løsninger til bedre arbejdsstillinger og bevægelser, at arbejdet bliver varierende. Derudover at arbejdet foregår oprejst, foran kroppen mellem skulderhøjde og midt på lårene og kun har moderat belastning af muskler og led.

Det kræver som regel en anden indretning af arbejdspladsen, andre tekniske hjælpemidler eller andre arbejdsmetoder med andre værktøjer. Det kan I bl.a. få hjælp til hos jeres leverandører. Løsninger, hvor medarbejderen bare skal bruge sin krop på en anden måde, fx skifte løfteteknik, er sjældent holdbare i længden.

Indretningen af arbejdspladsen

Flyt rundt på inventar og udstyr, placer emner i en god arbejdshøjde og uden bøjning af og vrid i kroppen. Paller, kasser og emner kan fx placeres på løfteborde eller på saxlifte, som også kan bruges til at indrette fx faste svejsarbejdspladser, så arbejdet kan foregå uden bøjet nakke og ryg.
Løfteudstyr og andre tekniske hjælpemidler: Brug hjælpemidlerne til at fjerne løft, skub eller træk, som kan være sundhedsskadelige for kroppen. De kan også bruges til at løfte større emner op i en optimal arbejdshøjde.
Udover hos jeres leverandør, kan I få hjælp til løsninger hos en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Arbejdsmetoder

Byt rundt på rækkefølgen af forskellige operationer i en arbejdsopgave, eller brug en anden metode med andre redskaber og materialer. Hvis de sundhedsskadelige stillinger og bevægelser ikke kan fjernes helt, så begræns dem i omfanget af tid og hyppighed.
Forslag til løsninger fra medarbejdere, der har kendskab til arbejdsopgaven, kan være en stor hjælp.

Værktøjer

Benyt fx smartere håndværktøj, der kan det samme, som de værktøjer I har nu, men som ikke belaster hænder og arme.
Typisk præsenteres nyere værktøjer på messer. Her er der også mulighed for at prøve værktøjet af og stille uddybende spørgsmål til leverandøren eller producenten.

Automatisering

Mange sundhedsskadelige stillinger og bevægelser kan helt fjernes ved at automatisere arbejdsopgaverne. Robotter kan indføres til opgaver, som kræver mange gentagelser af identiske bevægelser, fx at fodre en maskine og tage emnerne ud, men robotten kan også stå for selve bearbejdningen af emner.
Producenter og leverandører af automatiske anlæg og robotter kan som regel hjælpe med at finde ud af, hvilke arbejdsopgaver der med held kan automatiseres, og hvordan det kan gøres. Der er flere af den slags virksomheder i Danmark. Det giver nem mulighed for et tæt samarbejde om et automationsprojekt.

Det er sundfornuft - men her er et par paragraffer

Bekendgørelsen om faste arbejdspladsers indretning:

  • § 19. Den enkeltes arbejdsplads skal være hensigtsmæssigt indrettet, herunder være så rummelig, at nødvendigt inventar, hjælpemidler og materialer kan anbringes indbyrdes forsvarligt og således, at alle funktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres sikkert og med forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser.
  • § 30. Der skal på arbejdsstedet findes passende inventar, således at arbejdet kan udføres forsvarligt.
  • Stk. 2. Stole, arbejdsborde og lignende, der anvendes ved skiftende arbejdsopgaver eller af skiftende personale, skal i fornødent omfang være indstillelige.

Bekendtgørelsen om arbejdets udførelse:

  • § 7. Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.
  • § 17. Unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås. Belastningen under arbejdet skal derfor være så lille, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænser skal overholdes.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.