Arbejdsmiljø er også en faglig sag

Jeg vil køre en faglig sag

heroImage

Fagretlig behandling af arbejdsmiljøspørgsmål

De fleste af Dansk Metals overenskomster indeholder bestemmelser, som gør det muligt at behandle uenigheder om arbejdsmiljø mellem virksomhedens ledelse og medarbejdere.

Det betyder at Dansk Metal kommer ud på arbejdspladsen sammen med arbejdsgiverforeningen og forsøger at løse problemerne med virksomhedens ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Det er et såkaldt mæglingsmøde.

Før behandlingen kan finde sted skal problemerne være rejst overfor ledelsen gennem arbejdsmiljøorganisationen og man skal have forsøgt at blive enige om løsninger. Hvis der ikke er en arbejdsmiljørepræsentant så kan tillidsrepræsentanten drøfte sagen med ledelsen.

Hvis det ikke lykkes at blive enige, skriver tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten et uenighedsreferat, hvor det fremgår, hvad man har drøftet og hvad man er uenige om. Det underskrives og afleveres til den lokale fagforening i Dansk Metal, hvor man beder dem om at rejse sagen. Hvis ledelsen ikke vil underskrive, gælder det alligevel som uenighedsreferat.

Så overtager den lokale fagforening sagen sammen med Dansk Metals forhandlingssekretariat. De tager sig af det videre forløb sammen med arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten, som er med hele vejen indtil sagen er løst.

De arbejdsgivere, som ikke vil overholde en aftale om arbejdsmiljø, kan i sidste ende blive pålagt en bod af Arbejdsretten, som betales til Dansk Metal. Denne sanktionsmulighed understreger alvorligheden af det fagretlige system.

Find mere arbejdsmiljø i overenskomsterne

Hvis du er så heldig at have Dansk Metals lommebog, kan du finde de fleste tekster fra overenskomsterne om arbejdsmiljø i den. De er samlet i afsnittet om arbejdsmiljø sammen med andre centrale regler om arbejdsmiljø.

Du kan få lommebogen i din lokale Metal afdeling. Du kan selvfølgelig også se i din overenskomst, som ligger her på Dansk Metals hjemmeside.

Læs mere om arbejdsmiljø som faglig sag

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.