Proceduren

Jeg vil anmelde en arbejdsskade

Arbejdsskader skal altid anmeldes så hurtigt som muligt.

heroImage

Hvem skal anmelde skader og sygdomme?

Din arbejdsgiver

Er du kommet til skade på dit arbejde, har din arbejdsgiver pligt til at anmelde ulykken. Anmeldelsen skal ske enten til arbejdsgivers forsikringsselskab eller til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Senest 14 dage efter ulykken. 

Arbejdsgivere har ikke pligt til at anmelde erhvervssygdomme.

Din læge eller tandlæge

Hvis en læge eller tandlæge vurderer, at din sygdom kan have noget med dit arbejde at gøre, så har lægen pligt til at anmelde erhvervssygdommen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Din lokalafdeling kan også henvise dig hvis din sygdom er betinget af arbejdet.

Dig selv eller din fagforening

Hvis din arbejdsgiver eller læge ikke har anmeldt skaden, så kan du eller din lokalafdeling anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Anmeld senest et år efter ulykken, eller efter du blev klar over, at din sygdom skyldes din arbejde.

Obs: I nogle tilfælde kan man se bort fra fristen. 

Der er to typer sager: arbejdsulykker- og erhvervssygdomssager

Det er vigtigt, at du kontakter din lokalafdeling så hurtigt som muligt, hvis:

  1. Du har været ude for en ulykke på arbejdet
  2. Der er en mistanke om, at din sygdom skyldes dit arbejde. 

En arbejdsulykke er enten en pludselig hændelse, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade. En arbejdsulykke kan også være en påvirkning, der har varet i højst fem dage.

En erhvervssygdom kan skyldes enten arbejdet eller arbejdsforhold gennem længere tid, fx hvis svejserøg har givet dig en lungesygdom.

Dokumentation styrker din sag

Sager bliver typisk afvist på grund af manglende dokumentation. Derfor er det vigtigt at dokumentere ulykken tilstrækkeligt. Det er dig, som skal bevise, at du har været ude for en arbejdsskade. 

Sådan kan du dokumentere din sag:

  • Opsøg læge hurtigst muligt. Det er vigtigt din læge noterer, at skaden er sket på dit arbejde
  • Tag gerne billeder eller video af ulykkesstedet, få fx dine kolleger til at hjælpe med det
  • Notér kontaktoplysninger på vidner
  • Fortæl om ulykken til nærmeste kollega, AMR eller leder umiddelbart efter ulykken
  • Sørg for at ulykken bliver anmeldt og beskrevet korrekt i anmeldesblanketten.

Hvad kan anerkendes som en erhvervssygdom?

Læs om, hvilke sygdomme, der kan anerkendes, og hvilke krav der stilles.

Din arbejdsgiver har pligt til at forbygge og anmelde arbejdsskader

Hent plakat: Hvad gør du, når skaden er sket?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du en eksisterende sag, så ring og få en snak med vores rådgivere.

3363 2110

Hvis du er kommet til skade og skal have oprettet en sag:

Kontakt din lokalafdeling