Forebyggelse og håndtering

Arbejdsgivers rolle i arbejdsskadesager

Arbejdsgiver skal anmelde ulykker og har ansvar for forebyggelse.

heroImage

Krav om anmeldelse og rapportering af ulykker

Hvis du kommer ud for en arbejdsulykke, har din arbejdsgiver pligt til at anmelde det. Arbejdsgiver kan få en bøde, hvis de ikke anmelder en arbejdsulykke inden for 14 dage. 

Din arbejdsgiver skal undersøge og skrive en rapport om ulykken og det, der gik forud. Rapporten skal bruges til at finde årsager og løsninger, som forhindrer at det sker igen. Arbejdsmiljøorganisationen, typisk arbejdsmiljørepræsentanten (AMR), skal deltage i disse undersøgelser og have adgang til rapporter om arbejdsulykker. 

Arbejdsgiveren skal også give AMR adgang til anmeldelse. Den tilskadekomne skal have en kopi af anmeldelsen.

Forebyggelse af arbejdsskader er en pligt

Arbejdsgiveren skal holde styr på arbejdsmiljøet med en arbejdspladsvurdering (APV). Den skal indeholde en plan med løsninger på problemer, som kan medføre arbejdsskader og arbejdsulykker. Der står i arbejdsmiljøloven, at hvis en leder bliver bekendt med farlige fejl og mangler, så skal faren afværges på stedet. Og arbejdsgiver skal straks orienteres om problemet. 

Hvis arbejdsgiver er i tvivl om sikkerheden på arbejdspladsen, skal der bruges sagkyndig bistand.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du en eksisterende sag, så ring og få en snak med vores rådgivere.

3363 2110

Hvis du er kommet til skade og skal have oprettet en sag:

Kontakt din lokalafdeling