Jeg er syg, eller jeg skal passe en syg

Læs om reglerne for dagpenge under din egen sygdom, eller hvis du skal tage dig af syge børn eller familiemedlemmer.

heroImage

Afspil video

Dagpenge under egen eller et familiemedlems sygdom

Du bliver syg, mens du er på dagpenge

Du skal melde dig syg på jobnet.dk

Du får dagpenge fra a-kassen de første 14 dage, hvor du er syg. Hvis du stadig er syg efter 14 dage, skal du ansøge din kommune om sygedagpenge.

Hvis du er i aktiveringstilbud, fx ansættelse med løntilskud eller i virksomhedspraktik, skal du også melde dig syg på tilbudsstedet på din første sygedag.

Du er syg og har mistet dit arbejde

Hvis du er syg før første ledighedsdag, er det din kommune, som skal tage stilling til, om du har ret til sygedagpenge. Du skal i så fald rette henvendelse til din kommune.

Du skal ikke ”raskmeldes” og tilmelde dig som ledig arbejdssøgende hos jobcenteret, når du fortsat er syg og ikke kan stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet efter dit arbejdsophør.

Det gælder fx når du har været syg, mens du var ansat og er blevet afskediget og fortsat er syg. I den situation skal du søge om sygedagpenge hos din kommune.

Barns sygdom

Er du klar til at tage et job med en dags varsel? Det kan være svært, hvis du har et sygt barn.
Du kan ikke melde barn syg på jobnet.dk. Så hvis du vurderer, at du ikke kan tage et job med én dags varsel, skal du afmelde dig som ledig på jobnet.dk. Husk at tilmelde dig igen, når du igen kan stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet .

Hvis du ikke kan komme til en samtale eller aktivitet hos jobcenteret eller a-kassen, skal du melde afbud. Kontakt jobcenteret eller a-kassen før mødet skal finde sted.

Barn syg, mens du er i aktiveringstilbud

Hvis du må blive hjemme for at passe dit syge barn, skal du melde afbud til dit tilbudssted inden almindelig mødetid. Du mister ikke dine dagpenge, hvis du har et lovligt fravær, og mange steder kan du holde barnets første sygedag. Tjek det med tilbudsstedet, når du starter i tilbuddet.

Pleje af familiemedlem

Har en af dine kære brug for dig i en periode til pasning og pleje. Så kan du få pleje- eller pasningsorlov. 
Du skal søge orlov i din kommune, som udbetaler løn under din orlov.

Når du er på plejeorlov eller pasningsorlov, kan du ikke få dagpenge i a-kassen. 

Husk at afmelde dig som ledig dagpengemodtager på jobnet.dk

Husk at melde dig rask igen

Når du ikke længere er syg, skal du raskmelde dig på jobnet. Du skal være tilmeldt som ledig dagpengemodtager for at kunne få dagpenge.

Hvis du har været afmeldt, fordi du passet et sygt barn, skal du tilmelde dig igen på jobnet for at få dagpenge. Det gælder også efter en pleje- eller pasningsorlov.

Sådan får du dagpenge

Læs om, hvordan du søger dagpenge, og hvilke krav der er til dig.

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål til sygdom eller barsel, hvis du er ledig

3363 2130

Mandag til torsdag kl. 8.30-17.00

Fredag kl. 8.30-14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os eller kontakte din lokalafdeling