Hvad vil det sige at stå til rådighed og være aktivt jobsøgende?

Læs om kravene om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og om mulighederne for at få fritagelse for dine rådighedspligter

heroImage

Afspil video

Hvad betyder det at stå til rådighed?

For at få dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 
Det betyder i praksis, at du skal:

 • være tilmeldt på jobnet.dk som ledig på dagpenge
 • have bopæl og ophold i Danmark
 • være rask og parat til at starte i job med en dags varsel
 • aktivt søge job indenfor dit fag - men også udenfor dit faglige område
 • primært søge fast fuldtidsarbejde
 • søge job i et bredt geografisk område
 • være seriøs og realistisk i din jobsøgning
 • registrere din jobsøgning på jobnet.dk
 • læse din post hver dag fra både Metal A-kasse og fra jobcenteret
 • oprette dit CV på jobnet.dk – senest 14 dage efter at du er meldt ledig hos jobcenteret
 • selv booke dine samtaler med a-kassen og jobcenteret eller anden aktør
 • deltage i møder, samtaler og tilbud, når a-kassen, jobcentret eller anden aktør indkalder dig
 • hvis du flytter, skal du straks give besked til a-kassen og jobcentret. Også hvis det er midlertidig
 • have pasning til dine børn.

Mindre intensiv indsats - Situationer, hvor du har færre pligter over for a-kasse og jobcenter

Du skal ikke søge flere jobs, hvis du fx allerede har fundet et job og snart skal begynde. Så husk at dele nyheden med a-kassen og/eller jobcenteret. Du bliver nemlig fritaget for visse aktiviteter og forpligtelser, hvis du 

 • skal begynde i ordinært job på fuld tid inden for de næste 6 uger
 • skal begynde i fleksjob inden for de næste 6 uger
 • skal på barsel inden for de næste 6 uger
 • skal på efterløn, fleksydelse, folkepension, tidlig pension (Arne-pension) eller seniorpension inden for de næste 6 uger
 • skal påbegynde et fuldtidsstudium i form af en erhvervsuddannelse eller en anden erhvervsrettet uddannelse, der kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, inden for de næste 6 uger
 • er hjemsendt på grund af vejrlig eller materialemangel
 • er omfattet af en arbejdsfordelingsordning.

Fritagelsen betyder, at du ikke har pligt til aktivt at søge job, joblogge og deltage i samtaler og aktiviteter hos jobcenteret og a-kassen, og at du ikke skal deltage i aktiveringstilbud. 

Du skal dog stadig tage imod henvist arbejde, og du har også fortsat pligt til at have et CV på jobnet.dk

HUSK: Giv a-kassen eller jobcenteret besked, så snart du ved, at du fx skal starte nyt job. Så bliver du omfattet af den mindre intensive indsats.

Hvis du er omfattet af en arbejdsfordelingsordning, gælder fritagelsen for at være aktivt jobsøgende kun i de første 6 uger.

Kursus på 6 ugers jobrettet uddannelse - Du har ikke pligt til at stå til rådighed

Mens du er på kursus, kan du koncentrere dig om at lære nyt. Du har nemlig ikke pligt til at stå til rådighed.

Det betyder:

 • at du ikke skal være aktivt jobsøgende
 • at du ikke skal deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud hos jobcenteret og a-kassen.

Men du skal stadig have et aktivt CV på jobnet.dk, selvom du har fritagelse for de øvrige rådighedspligter.

Aktivering samtidig med 6 ugers jobrettet uddannelse

Kravet om at stå til rådighed under 6 ugers jobrettet uddannelse afhænger af, hvornår du har fået godkendt jobrettet uddannelse:

1. Hvis du får godkendt en 6-ugers jobrettet uddannelse, inden du får et tilbud om aktivering, kan du roligt tage afsted på kurset. Aktiveringen skal nemlig tilrettelægges sådan, at du får fri til uddannelsen.

2. Hvis det er omvendt, altså at du har fået et tilbud om aktivering, inden du har fået godkendt jobrettet uddannelse, så har du ikke krav på at deltage i jobrettet uddannelse, hvis det ikke er muligt på grund af aktiveringen.

 

Deltagelse i tilbud fra jobcenteret - Du kan blive fritaget for at søge job

Mens du deltager i nogle af jobcentrets tilbud, kan jobcenteret fritage dig for at søge job. Det er muligt, hvis du deltager i et tilbud om:

 • Virksomhedspraktik
 • Job med løntilskud
 • Nytteindsats
 • Vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Hvis jobcentret ikke har fritaget dig, skal du aktivt søge job, og du skal tage mod henvist job. 

Jobcenteret kan fritage dig, hvis de mener, at det tilbud, du er i, kan give dig et fast job. 

Du skal stadig møde op til samtaler og aktiviteter hos jobcenteret og a-kassen, uanset om du er fritaget eller ej.

Personvognsmekanikere hos Andersen/Martini. Personer på billedet: Claus Christensen (tv) og Hanna Zaied Kasouh (th)

Tilbud om uddannelsesløft - Du er fritaget for at skulle søge job

Du behøver ikke søge job og at tage henvist job, mens du deltager i et tilbud om uddannelsesløft.

Uddannelsesløft er et tilbud om at tage en hel eller en del af en erhvervsuddannelse, mens du er på dagpenge fra a-kassen.

Hvad sker der med mine dagpenge, hvis jeg bliver væk fra samtaler, afslår eller stopper i et tilbud?

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe os

3363 2200

Mandag til torsdag kl. 8.30 – 17.00

Fredag kl. 8.30 – 14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os  eller kontakte din lokalafdeling