Hvad sker der, hvis jeg udebliver, afslår eller ophører?

Du kan blive trukket i dagpenge, hvis du ikke dukker op til møder og aktiviteter hos jobcenteret og Metal A-kasse.

Forskellige situationer - forskellige konsekvenser

Læs om

 • udeblivelse fra samtaler og aktiviteter - og lovligt fravær
 • udeblivelse fra aktiveringstilbud, som du allerede var gået i gang med - og lovligt fravær
 • afslag på aktiveringstilbud - og gyldige grunde
 • ophør i aktiveringstilbud - og gyldige grunde
Samtaler med medlem i a-kasse i Hovedstaden. Venstre: Michael Hansen og højre: Carsten Krüger

Hvis du bliver væk fra møder uden lovligt fravær, mister du dagpenge

Hvis du bliver væk fra en samtale eller en aktivitet hos jobcenteret, a-kassen eller anden aktør, mister du dagpenge, medmindre du har et lovligt fravær.

Det gælder både de samtaler og aktiviteter, du er indkaldt til, og dem du selv har booket. Uanset om mødet skulle have været personligt fremmøde, telefonisk eller digitalt.

Sådan får du dagpenge igen: Du kan få dagpenge igen fra det tidspunkt, hvor du tager kontakt med dem, du skulle have været til møde hos. Du kan ikke få dagpenge for den periode, hvor du udeblev, og til du igen fik kontakt med dem, du udeblev fra. 

Kontakt samme dag, men efter tidspunktet for mødestart: Du bliver trukket i dagpenge for hele den dag, mødet skulle have været afholdt.

Meldt afbud eller afslået møde inden samtalen eller aktiviteten skulle have fundet sted: Du vil ikke få dagpenge for den dag, hvor samtalen eller aktiviteten skulle have været afholdt, selv om du melder afbud inden mødetidspunktet.

Lovligt fravær fra møder uden konsekvenser for dine dagpenge

Du bliver ikke trukket i dagpenge, hvis dit fravær skyldes, at:

 • Du er på arbejde.
 • Du er til jobsamtale.
 • Du deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 • Du er til et andet møde eller aktivitet, som du er indkaldt til af jobcenteret, a-kassen eller anden aktør.
 • Du holder ferie. Husk at give besked om ferie til jobcenteret eller a-kassen. Det skal ske senest 14 dage før ferien skal begynde, og inden jobcenteret, a-kassen eller anden aktør har indkaldt dig til den pågældende samtale eller aktivitet. Hvis du kun holder en enkelt feriedag, gælder 14-dages fristen ikke. Men hvis du ikke har meddelt feriedagen til jobcenteret eller a-kassen på tidspunktet for afsendelsen af indkaldelsen, så har du pligt til at møde til samtalen eller aktiviteten.
 • Du er syg. Husk at give besked til jobcenteret eller a-kassen inden samtalen eller aktiviteten skulle have startet. 
 • Du kan ikke få passet dit barn, eller et familiemedlem i husstanden kræver pleje. Husk at give besked til jobcenteret eller a-kassen inden samtalens eller aktivitetens begyndelse.

Hvis du bliver væk fra et aktiveringstilbud, mister du dagpenge

Hvis du har pligt til aktivering og allerede er startet i et tilbud, kan du ikke have fravær uden en gyldig grund. 

Husk at give besked til det sted, hvor du er i aktivering.

Hvis du har ikke har lovligt fravær, mister du dagpenge. Du kan tidligst få dagpenge igen, når du igen deltager i tilbuddet. Hvis du møder op senere samme dag, kan du ikke få dagpenge for den dag.

Aktiveringstilbud er fx:

 • Virksomhedspraktik
 • Ansættelse med løntilskud
 • Nytteindsats
 • Vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Samtaler med medlem i a-kasse i Hovedstaden. På billedet til venstre: Mohamed Ali til højre og Carsten Krüger til højre.

Lovligt fravær fra aktiveringstilbud uden konsekvenser for dine dagpenge

Du bliver ikke trukket i dagpenge, hvis dit fravær fra aktiveringstilbuddet skyldes, at:

 • Du er på arbejde.
 • Du er til jobsamtale.
 • Du er til en samtale eller møde, som jobcenteret, a-kassen eller anden aktør har indkaldt til
 • Du holder ferie. Husk at give besked om til jobcenteret eller a-kassen senest 14 dage før ferien begynder, og inden du har fået tilbuddet. 
 • Du er syg. Husk at give besked til jobcenteret eller a-kassen på første sygedag. Er du i job med løntilskud, skal du kun melde dig syg hos arbejdsgiveren. Så vurderer arbejdsgiver, om jobcenteret skal have besked om sygefraværet.
 • Dit barn eller et andet familiemedlem i husstanden kræver pleje. Du skal både orientere jobcenteret eller a-kassen dagen før fraværet og der, hvor du er i aktivering. Her kan der være regler og procedurer, som du skal kende og følge.

Du heller ikke pligt til at møde op, hvis grunden til dit fravær svarer til muligheden for tjenestefrihed i et ordinært job. Det kan fx være barns 1. sygedag, tid hos speciallæge eller begravelse af et nærtstående familiemedlem.

Du skal give tilbudsstedet besked om fraværet i overensstemmelse med tilbudsstedets egne regler og procedurer.

Samtaler med medlem i a-kasse i Hovedstaden. Medlem: Andreas Hougaard Holst-Kruse

Nej tak til aktiveringstilbud giver 3 uger uden dagpenge

Hvis du afslår, altså siger nej, til et aktiveringstilbud, så er du selvforskyldt ledig og får en karantæne på 3 uger uden ret til dagpenge.

Du får karantæne, hvis du:

 • Har en adfærd, som gør, at du ikke får et tilbud
 • Ikke møder op på første dag i tilbuddet
 • Bliver væk fra en samtale hos tilbudsgiver inden start
 • Holder ferie uden at have meldt ferie til jobcenteret 14 dage før
 • Bliver hjemme for at passe barn eller andre familiemedlemmer uden at have givet besked til jobcenteret, inden du får et tilbud om aktivering.

Gyldige grunde til ikke at begynde i aktivering, som ikke giver karantæne, er blandt andet:

 • Du skal til en jobsamtale
 • Du har fået job
 • Akutte hændelser, som du ikke har kunnet forudse eller forhindre. Det er en betingelse, at du har haft viljen til at møde op, og at du kontakter jobcentret med det samme.

 

Samtaler med medlem i a-kasse i Hovedstaden. På billedet til venstre: Mohamed Ali til højre og Carsten Krüger til højre.

Ophør i et aktiveringstilbud giver 3 uger uden dagpenge

Du får 3 ugers karantæne uden dagpenge, hvis du uden en gyldig grund ophører i et aktiveringstilbud eller en uddannelse, som du er blevet pålagt at deltage i.

Du får også karantæne, hvis:

 • du bliver afskediget i en ansættelse med løntilskud, og det væsentligst skyldes dig selv
 • dit uddannelsessted afbryder dit forløb af en grund, der væsentligst skyldes dig selv

Læs om, hvornår du er fritaget for at skulle deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud

Ring til Metal A-kasse

Hvis du mister dit arbejde og skal melde dig ledig eller har andre spørgsmål om dagpenge

3363 2122

Mandag til torsdag kl. 8.30-17.00

Fredag kl. 8.30-14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os eller kontakte din lokalafdeling