Jeg er ledig

Udbetaling af dagpenge fra a-kassen kræver, at du melder dig ledig og laver et CV på jobcenterets hjemmeside. Du skal også sende en ledighedserklæring til a-kassen. Der er flere andre krav til dig som ledig. Her vil vi guide dig gennem alle kravene og fortælle dig, hvad du skal gøre.

heroImage

Det skal du gøre for at få dagpenge

1

Meld dig ledig og opret dit CV

På din første ledighedsdag skal du melde dig ledig og samtidig oprette dit CV på jobnet.dk 

2

Udfyld en ledighedserklæring

Du skal udfylde en ledighedserklæring, som er din ansøgning om dagpenge. Du udfylder en ledighedserklæring her på danskmetal.dk

3

Søg job aktivt

Som ledig skal du være aktivt jobsøgende. Du skal søge job seriøst og realistisk hver uge både inden for og uden for dit fagområde. Du kan benytte Metal Jobservice og din afdeling til at finde dit næste job.

4

Registrer job du vil søge og har søgt

På danskmetal.dk finder du din joblog. Her skal du registrere de job, du gerne vil søge, og de job, du har søgt. Brug din joblog mindst én gang om ugen. Det er din dokumentation for, at du er aktivt jobsøgende.

5

Overhold møder og aktiviteter

For at beholde retten til at få dagpenge er det vigtigt, at du overholder alle frister, aftaler og møder. Du skal deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud hos Metal A-kasse og i jobcenteret. Nogle af møderne har du selv ansvaret for at booke, så sørg for altid at holde dig orienteret om de bookingfrister, du modtager.

6

Udfyld et dagpengekort hver måned

Hver måned skal du udfylde dit dagpengekort på danskmetal.dk. På dagpengekortet skal du skrive, hvis du har været på ferie, har været syg eller har haft arbejde. Det er vigtigt, at du udfylder dagpengekortet senest den tredje sidste hverdag i måneden, hvis du vil have udbetalt dagpengene på månedens sidste bankdag.

7

Giv besked om sygdom

Du skal melde dig syg på Min side på jobnet.dk eller kontakte jobcenteret eller a-kassen på første sygedag. Bliver du syg, kan du få dagpenge under de første 14 dages sygdom hos Metal A-kasse. Hvis du derefter fortsat er syg, kan du anmode din kommune om at få sygedagpenge. 

Når du bliver rask, skal du raskmelde dig på jobnet.dk.

8

Giv besked om ferie

Når du vil holde ferie, skal du melde det på Min side på jobnet.dk senest 14 dage før din første feriedage. Ellers har du pligt til at deltage i møder, samtaler, aktiviteter og aktiveringstilbud.

9

Giv besked, hvis du får et job

Afmeld dig som ledig dagpengemodtager på jobnet.dk, hvis du får fuldtidsarbejde med en varighed over 14 dage.

Hvis du har fast deltidsarbejde eller kortere ansættelsesforhold og ønsker supplerende dagpenge i a-kassen, skal du ikke afmelde dig som ledig dagpengemodtager. Under visse betingelser kan du få supplerende dagpenge i a-kassen, når du arbejder på nedsat tid.

Afspil video

Se videoen "Når jeg bliver ledig"

Denne video fortæller om, hvad du skal gøre som ledig.

Samtale med medlem i Metal A-kasse. Venstre: Michael Hansen og højre: Carsten Krüger

9 krav for at få dagpenge

Sådan får du dagpenge:

 1. Bliv medlem af Metal A-kasse. Du skal være medlem af a-kassen i mindst 12 måneder forud for din ledighed.
  Hvis du er nyuddannet (dimittend), skal du ikke bekymre dig om den regel. Bare sørg for at indmelde dig i a-kassen inden 14 dage efter du har fået dit svendebrev eller uddannelsesbevis. 
 2. Indkomst forud for din ledighed. For at få dagpenge skal du have tjent mindst 263.232 kr. i løn eller som selvstændig inden for de sidste 3 år, hvis du er fuldtidsforsikret. Kravet er 175.488 kr., hvis du er deltidsforsikret. Ved opgørelsen kan du kan max medregne 21.936 kr. pr. måned, hvis du er fuldtidsforsikret. Det maksimale beløb er 14.624 kr. pr. måned for deltidsforsikrede. Husk, kun indkomst, mens du er medlem af a-kassen, tæller med. 
  Hvis du er nyuddannet, behøver du ikke bekymre dig om indkomstkravet. Men du skal have gennemført en erhvervsmæssig uddannelse, der varer mindst 18 måneder som fuldtidsstudium, og du skal melde dig ind i a-kassen eller skifte status til nyuddannet inden 14 dage efter du er blevet færdig med din uddannelse. En erhvervsmæssig uddannelse er for eksempel en erhvervsuddannelse (EUD eller EUX), en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbachelor.
 3. Bo i Danmark. Du skal bo og opholde dig i Danmark. Som ledig har du mulighed for at tage tre måneder til et andet EU/EØS-land for at lede efter arbejde, men du skal have grønt lys fra Metal A-kasse først.
 4. Meld dig som ledig dagpengemodtager hos jobcenteret i din kommune.
 5. Stå til rådighed. Du skal være rask og klar til at møde op på en arbejdsplads.
 6. Indsend en ledighedserklæring. Send erklæring til a-kassen om at du er uden job.
 7. Lav et CV. Gå ind på jobnet.dk og opret dit CV. Gør det senest 14 dage efter du har meldt dig ledig hos jobcenteret.
 8. Søg job aktivt. Hold gang i jobsøgningen og skriv løbende i din joblog på jobnet.dk.
 9. Hold kontakten til jobcenter og a-kasse. Mød op til samtaler, aktiviteter og tilbud, som de indkalder dig til.

 

Se fordelene ved at være medlem af Metal A-kasse

Få supplerende dagpenge, når du arbejder på nedsat tid

Særligt om G-dage

I nogle situationer skal du have dagpengegodtgørelse (G-dage) fra din arbejdsgiver. I givet fald kan du ikke få dagpenge fra a-kassen for de pågældende dage.

Dagpenge under en konflikt, strejke eller lockout

Ring til Metal A-kasse

Hvis du mister dit arbejde og skal melde dig ledig eller har andre spørgsmål om dagpenge

3363 2122

Mandag til torsdag kl. 8.30-17.00

Fredag kl. 8.30-14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os eller kontakte din lokalafdeling