G-dage

Din arbejdsgiver har pligt til at betale dagpengegodtgørelse (G-dage) til dig i forbindelse med dit arbejdsophør. I nogle situationer skal arbejdsgiveren dog ikke betale dagpengegodtgørelse.

heroImage
Samtaler med medlem i a-kasse i Hovedstaden. Medlem: Andreas Hougaard Holst-Kruse

Hvornår skal jeg have G-dage?

De to første hverdage som ledig efter et arbejdsophør kaldes G-dage. Her betaler din arbejdsgiver en godtgørelse, som svarer til højeste dagpengesats. Du får ikke dagpenge fra a-kassen på G-dage.

Som medlem af a-kassen har du krav på dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver for 1. og 2. ledighedsdag.

En G-dag er 940 kr. pr. dag. 

G-dage udbetales, når

 • du har været ansat som lønmodtager,
 • du hjemsendes eller har et arbejdsophør som følge af afskedigelse, ophør af opgavebestemt ansættelse, ophør af tidsbestemt ansættelse, vikaransættelse og lignende, og
 • du inden for de sidste 4 uger i alt har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i et omfang, der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger (typisk 2 uger x 37 timer om ugen = 74 timer).

Arbejdsgiver skal ikke betale G-dage, når: 

 • Du selv har sagt op.
 • Du er blevet afskediget, og afskedigelsen væsentligst skyldes dig.
 • Du afslår et skriftlig jobtilbud hos samme arbejdsgiver med overenskomstmæssig løn og vilkår. 
 • Arbejdsgiver er gået konkurs 
 • Du er ansat i nyt job hos en anden arbejdsgiver på de dage, hvor du ellers skulle have haft G-dage.
 • Du får sygedagpenge, dagpenge under de første 14 dages sygdom eller holder ferie.
 • Du er tjenestemand og overgår til rådighedsløn.
 • Du har haft job med offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 • Strejke eller lockout
 • Force majeure.

Særligt om hjemsendelse

Din arbejdsgiver skal betale for en halv G-dag, hvis du er hjemsendt i 4 timer eller derunder. En halv G-dag er 470 kr. pr. dag.

Hvis du er hjemsendt i mere end 4 timer, men ikke over 7,4 timer, skal din arbejdsgiver betale for en hel G-dag. En hel G-dag er 940 kr. pr. dag.

Hvis du er hjemsendt i mere end 7,4 timer, men ikke over 11,4 timer, skal din arbejdsgiver betale for en hel og en halv G-dag. 

Hvis du er hjemsendt i mere end 11,4 timer, men ikke over 14,8 timer skal din arbejdsgiver betale for 2 hele G-dage. 

Når du er hjemsendt, skal din arbejdsgiver dog ikke betale for mere end én G-dag pr. arbejdsdag for samme hjemsendelse.

En arbejdsgiver skal ikke betale for G-dage, når du er hjemsendt, hvis 1) du er fuldtidsforsikret og i kalenderugen har haft fuld overenskomstmæssig arbejdstid hos arbejdsgiveren, eller 2) du er deltidsforsikret og i kalenderugen har haft beskæftigelse i 30 timer hos arbejdsgiveren.

G-dage under perioder med arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling handler om, at din arbejdsgiver kan fordele arbejdet i perioder med midlertidig produktionsnedgang. Så i nogle dage eller uger møder du ind på arbejde og får løn. I andre perioder er du på supplerende dagpenge i a-kassen.

Din arbejdsgiver skal betale en G-dag til dig, hvis du bliver omfattet af en arbejdsfordeling på din arbejdsplads.

Arbejdsgivers dagpengegodtgørelse (G-dage)

Hel dagpengegodtgørelse

940 kr. pr. dag

½ dagpengegodtgørelse

470 kr. pr. dag

Ring til Metal A-kasse

Hvis du mister dit arbejde og skal melde dig ledig eller har andre spørgsmål om dagpenge

3363 2122

Mandag til torsdag kl. 8.30-17.00

Fredag kl. 8.30-14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os eller kontakte din lokalafdeling