Jeg vil arbejde på nedsat tid

Læs her om betingelserne, når du arbejder på deltid og vil have supplerende dagpenge i a-kassen

heroImage

Afspil video

Se videoen om supplerende dagpenge

Denne video fortæller om, hvad du skal gøre, når du ønsker supplerende dagpenge i a-kassen.

Personvognsmekanikere hos Andersen/Martini. Personer på billedet: Emil Julius Pettersson

Få supplerende dagpenge, hvis du har deltidsjob

Otte regler du skal kende:

  1. Tidsbegrænsning: Du kan kun få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger.
  2. Betingelser for dagpenge: Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge.
  3. Søg fuldtidsjob: Du skal søge fuldtidsjob, mens du får supplerende dagpenge. 
  4. Frigørelsesattest giver dig ret til at stoppe i dit deltidsarbejde uden varsel, hvis du får et job på fuld tid. Få din arbejdsgiver til at underskive den og aflever den selv i a-kassen – senest 5 uger efter at du er begyndt i dit deltidsjob. Ellers kan du miste dagpenge.
  5. Dagpengekort: Hver måned skal du indsende et dagpengekort. Her oplyser du om de arbejdstimer, du har haft i løbet af måneden. De timer, du arbejder på deltid, bliver modregnet i dagpengene. Hvis du fx arbejder 100 timer i en måned, kan du få 60,33 timer i supplerende dagpenge. Du kan højest få dagpenge for 160,33 timer pr. måned, hvis du er fuldtidsforsikret.
  6. Minimumstimer: Som fuldtidsforsikret skal du have mindre end 145,53 arbejdstimer om måneden for at få supplerende dagpenge. Som fuldtidsforsikret kan du kun få udbetalt dagpenge, hvis din ret til dagpenge i en måned udgør mindst 14,8 timer. Det kaldes mindsteudbetalingsreglen.
  7. Forlængelse: Perioden med  supplerende dagpenge kan forlænges med op til 12 uger. Kontakt Metal A-kasse og hør mere.
  8. Genoptjening: Retten til en ny 30-ugers periode med supplerende dagpenge, kan i visse tilfælde genoptjenes. Kontakt Metal A-kasse og hør mere.

Det skal du gøre for at få supplerende dagpenge

1

Meld dig ledig og opret dit CV

På din første ledighedsdag skal du melde dig ledig og samtidig oprette dit CV på jobnet.dk 

2

Udfyld en ledighedserklæring

Du skal udfylde en ledighedserklæring, som er din ansøgning om dagpenge. Du udfylder en ledighedserklæring her på danskmetal.dk

3

Indsend frigørelsesattest fra din arbejdsgiver inden 5 uger fra du begynder deltidsarbejdet

Du skal indsende en frigørelsesattest til Metal A-kasse.

Med frigørelsesattesten giver din arbejdsgiver dig ret til at opsige dit arbejde uden varsel, hvis du får arbejde med en længere arbejdstid, end der er i dit nuværende arbejdsforhold.

A-kassen skal have frigørelsesattesten senest 5 uger efter, at du begyndte arbejdet på nedsat tid. Ellers mister du retten til supplerende dagpenge frem til den dato, hvor a-kassen modtager frigørelsesattesten.

4

Søg job aktivt

Som ledig skal du være aktivt jobsøgende. Du skal søge job seriøst og realistisk hver uge både inden for og uden for dit fagområde. Du kan benytte Metal Jobservice og din afdeling til at finde dit næste job.

5

Registrer job du vil søge og har søgt

På danskmetal.dk finder du din joblog. Her skal du registrere de job, du gerne vil søge, og de job, du har søgt. Brug din joblog mindst én gang om ugen. Det er din dokumentation for, at du er aktivt jobsøgende.

6

Overhold møder og aktiviteter

For at beholde retten til at få dagpenge er det vigtigt, at du overholder alle frister, aftaler og møder. Du skal deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud hos Metal A-kasse og i jobcenteret. Nogle af møderne har du selv ansvaret for at booke, så sørg for altid at holde dig orienteret om de bookingfrister, du modtager.

7

Udfyld et dagpengekort hver måned

Hver måned skal du udfylde dit dagpengekort på danskmetal.dk. På dagpengekortet skal du skrive, hvis du har været på ferie, har været syg eller har haft arbejde. Det er vigtigt, at du udfylder dagpengekortet senest den tredje sidste hverdag i måneden, hvis du vil have udbetalt dagpengene på månedens sidste bankdag.

8

Giv besked om sygdom

Du skal melde dig syg på Min side på jobnet.dk eller kontakte jobcenteret eller a-kassen på første sygedag. Bliver du syg, kan du få dagpenge under de første 14 dages sygdom hos Metal A-kasse. Hvis du derefter fortsat er syg, kan du anmode din kommune om at få sygedagpenge. 

Når du bliver rask, skal du raskmelde dig på jobnet.dk.

9

Giv besked om ferie

Når du vil holde ferie, skal du melde det på Min side på jobnet.dk senest 14 dage før din første feriedage. Ellers har du pligt til at deltage i møder, samtaler, aktiviteter og aktiveringstilbud.

10

Giv besked, hvis du får et job

Afmeld dig som ledig dagpengemodtager på jobnet.dk, hvis du får fuldtidsarbejde med en varighed over 14 dage.

Hvis du har fast deltidsarbejde eller kortere ansættelsesforhold og ønsker supplerende dagpenge i a-kassen, skal du ikke afmelde dig som ledig dagpengemodtager. Under visse betingelser kan du få supplerende dagpenge i a-kassen, når du arbejder på nedsat tid.

Afspil video

Se videoen "Når jeg bliver ledig"

Denne video fortæller om, hvad du skal gøre som ledig.

Læs om arbejdsfordeling og supplerende dagpenge

Læs om at drive selvstændig virksomhed og samtidig få supplerende dagpenge

Læs om betingelserne for at kunne få dagpenge

Se fordelene ved at være medlem af Metal A-kasse

Ring til Metal A-kasse

Hvis du mister dit arbejde og skal melde dig ledig eller har andre spørgsmål om dagpenge

3363 2122

Mandag til torsdag kl. 8.30-17.00

Fredag kl. 8.30-14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os eller kontakte din lokalafdeling