Aktiv jobsøgning og smileyordningen

Hvad og hvornår skal du søge job

Fra den første dag du er ledig, skal du i gang med at søge job. Det er vigtigt, at du hver uge søger alle de job, som du kan varetage - både inden for dit eget fagområde og inden for andre fagområder, hvor der er mulighed for job. Er der ikke opslået job, der matcher dine kompetencer og kvalifikationer, så søg uopfordret. Det er vigtigt, at du søger job i hele den periode, hvor du er ledig.

Når du søger job, skal du være seriøs og realistisk. Du skal vise, at du rent faktisk ønsker at få jobbet. Derudover bør du have de fornødne kvalifikationer, erfaringer og helbred til at klare jobbet. Søg gerne job, du kan varetage efter en kortere oplæring eller et kursus.

Du kan enten søge skriftligt, telefonisk eller ved at møde personligt op hos arbejdsgiveren – søg på den måde, der er normal i den branche, du søger.

Søg job i et bredt geografisk område

Du har større mulighed for at få et job, hvis du søger inden for et bredt geografisk område.

De første 3 måneder du er ledig, skal du søge job inden for et geografisk område, hvor der er en samlet transporttid på op til 3 timer hver dag med offentlig transport.

Efter 3 måneder skal du være villig til at bruge mere end 3 timer på transport. 

Registrer dine søgte job i jobloggen

På danskmetal.dk har du en joblog, hvor du hver uge skal notere de job, som du har søgt. Mindst en gang om måneden skal du i jobloggen uploade det antal skriftlige jobansøgninger, som a-kassen har bedt dig om. Antallet fremgår af krav til jobsøgning.

Jobloggen er et aktivt værktøj i din jobsøgning, der hjælper dig med at holde styr på de job, som du har søgt, og de job som du overvejer at søge.

Du kan oprette opgaver til dig selv og få besked, når du nærmer dig tidsfristen. Du kan bede a-kassen om sparring på en konkret jobsøgning.

Smileyerne i din joblog viser, om du er aktiv nok i din jobsøgning

Den grønne smiley fortæller, at du er aktiv i din jobsøgning. Du husker at opdatere din joblog, at søge job regelmæssigt og at uploade ansøgninger.

Du får en gul smiley, hvis du skal være mere aktiv på din joblog. Tjek fx, om du har husket at opdatere din joblog, at søge flere job, at uploade dine ansøgninger eller at følge de aftaler, du har lavet med a-kassen.

Du får en rød smiley, hvis du ikke været aktiv nok i din jobsøgning eller ikke har opdateret din joblog. Du bliver indkaldt til møde med a-kassen, hvor I taler om din jobsøgning og brugen af din joblog.

Når du klikker på smiley ikonet i din joblog, vil det fremgå, hvilke ting du skal forbedre på din jobsøgning.

Hvis du har yderligere spørgsmål til din smiley, kan du kontakte din lokale afdeling.

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål til kontingent, ledighed, selvstændig virksomhed, dagpenge, feriedagpenge, efterløn, arbejde i udlandet.

3363 2200

Mandag til torsdag kl. 8:30-17:00

Fredag kl. 8:30-14:00

Husk at du også er velkommen til at skrive til Metal A-kasse