Jeg vil arbejde frivilligt

Vil du gerne holde dig i gang, mens du er ledig? Måske hjælpe til i den lokale fodboldklub eller tage en ekstra tjans i haveforeningen? Læs om, hvad der sker med dine dagpenge, når du arbejder uden at få løn for det.

heroImage

To situationer = to forskellige regler

Frivillige aktiviteter

Du må deltage i frivillige aktiviteter i alle de timer, du kan nå. 

Eksempler:

 • Indsamling til fx nødhjælpsorganisationer.
 • Aktiviteter i humanitære organisationer, fx tøjsortering.
 • Idrætsaktiviteter, fx træner og holdleder i foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnede trænere/holdledere på tilsvarende niveau. Det kan også være øvrige aktiviteter, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte personale, fx forberedelse og afholdelse af foreningsdage eller møder, eller forberedelse og afholdelse af idrætsaktiviteter, herunder trøjevask, lejlighedsvis opkridtning af baner eller stævne/kampafholdelse.
 • Dommergerning, tidtagning og lignende funktioner ved sportsarrangementer, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet personale til at varetage den konkrete opgave på tilsvarende niveau.
 • Bistand i forbindelse med afholdelse af events, fx motionsløb, lejre og lignende, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnet personale til at varetage den konkrete opgave, som udføres under eventet.
 • Deltagelse i kollektive, kulturelle foreninger, fx amatørteater, bridgeklubber og andre lignende hobbyforeninger.
 • Forældreaktiviteter i børneinstitutioner, fx forældreweekend.
 • Spejderleder.

Ved frivillig aktivitet forstås en aktivitet,

 1. som ikke medfører indtægt, og
 2. som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde. 

Frivillige aktiviteter bliver ikke modregnet i dagpengene.

Frivilligt, ulønnet arbejde

Du må arbejde frivilligt 44 timer hver måned i frivillige organisationer og foreninger.

Eksempler:

 • Rådgivning, herunder telefonrådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse.
 • Fitnessinstruktør, hvis arbejdet udføres i en frivillig organisation mv.
 • Lektiehjælp og undervisning for en frivillig organisation mv.
 • Dagligt salg af varer mv. i foreningskiosk eller lignende. 

Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås arbejde,

 1. som du udfører ulønnet for en frivillig organisation, forening eller lignende, og
 2. som kan udbydes som almindeligt lønarbejde.

Arbejdstimer udover 44 timer om måneden skal modregnes i dagpengene.

Dog skal ALT arbejde med primær drift og vedligeholdelse som udgangspunkt modregnes i dagpengene fra første time.

Hvad er en frivillig organisation eller forening?

For at kunne anses for at være en frivillig organisation eller forening skal alle følgende fire betingelser være opfyldt:

 1. Organisationen eller foreningen er frivilligt grundlagt, hvilket betyder, at organisationen eller foreningen ikke må være fastlagt i lovgivningen, og organisationen mv. skal kunne beslutte at nedlægge sig selv.
 2. Organisationens eller foreningens primære formål er ikke at skabe overskud, og et eventuelt overskud må ikke udloddes til ejerne, fx foreningens medlemmer eller andre, men skal investeres i opfyldelse af organisationens formål.
 3. Det frivillige arbejde er en betydningsfuld del af organisationens eller foreningens grundlag. Mindstekravet er, at bestyrelsen yder en ulønnet, frivillig indsats.
 4. Der er frivilligt medlemskab af organisationen eller foreningen.

Primær drift og vedligeholdelse

Primær drift

Alt frivilligt, ulønnet arbejde, som vedrører primær drift i frivillige organisationer og foreninger, skal modregnes i dagpengene.

Eksempler på "primær drift":

 • Centrale organisatoriske og ledelsesmæssige funktioner som f.eks. personaleadministration, herunder ansættelse og afskedigelse
 • Finansiel og organisatorisk forvaltning
 • Administrationsopgaver
 • Bogholder/bogføring
 • Sekretær
 • Korrekturlæser
 • Arbejde med udvikling af IT systemer, herunder udvikling og vedligeholdelse af hjemmeside

De første 44 timer om måneden med frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift i mindre organisationer og foreninger, skal dog ikke modregnes i dagpengene, hvis begge følgende betingelser er opfyldt:

 1. arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og
 2. arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft.

Vedligeholdelse

Alt frivilligt, ulønnet arbejde, som vedrører vedligeholdelse i frivillige organisationer og foreninger, skal modregnes i dagpengene.

Eksempler på "vedligeholdelse":

 • Varetagelse af den daglige rengøring
 • Malerarbejde
 • VVS-arbejde
 • Elektrikerarbejde
 • Tømrerarbejde

De første 44 timer om måneden med frivilligt, ulønnet arbejde, som vedrører vedligeholdelse i mindre organisationer og foreninger, skal dog ikke modregnes i dagpengene, hvis alle følgende fem betingelser er opfyldt:

 1. arbejdet kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig,
 2. arbejdet udføres lejlighedsvist,
 3. arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen mv.,
 4. arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft, og
 5. arbejdet kan udføres, uden at der kræves autorisation.

Kontakt a-kassen, hvis du vil arbejde frivilligt

Hvis du får en tjans i din lokale klub eller forening, skal du kontakte a-kassen, hvis du vil arbejde frivilligt. 

Skriv om:

 • Opgaverne
 • Antal timer
 • Navnet på din klub, forening eller organisation.

Husk altid at oplyse om arbejde og indtægter på dit dagpengekort hver måned. Du skal også oplyse a-kassen om ulønnet arbejde.

Hvad nu hvis en forening tilbyder mig løn, men ikke et fuldtidsjob?

Ring til Metal A-kasse

Hvis du mister dit arbejde og skal melde dig ledig eller har andre spørgsmål om dagpenge

3363 2122

Mandag til torsdag kl. 8.30-17.00

Fredag kl. 8.30-14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os eller kontakte din lokalafdeling