Efterlønsbevis

Hvad er et efterlønsbevis

Et efterlønsbevis er et dokument, som du får udstedt, når du når efterlønsalderen. Efterlønsbeviset skal du bruge, hvis du ikke ønsker at gå på efterløn ved efterlønsalderen. Efterlønsbeviset sikrer, at du kan gå på efterløn, selvom du senere skulle blive syg.

Derudover giver efterlønsbeviset dig nogle rettigheder, hvis du vælger at udskyde din overgang til efterløn i en vis periode, efter at du har fået udstedt efterlønsbeviset, bl.a. en højere efterlønssats, og ret til at optjene skattefri præmie.

Hvor længe du skal udskyde din overgang til efterløn, for at opnå disse rettigheder, afhænger af hvilken aldersgruppe du tilhører.

Er du født 1. juli 1959 eller senere vil du have ret til høj efterlønssats fra du når efterlønsalderen, og du vil optjene skattefri præmie fra du får udstedt efterlønsbeviset.

Det skal du vide

Sådan får jeg efterlønsbeviset

Vi sender dig et informationsbrev et par måneder før du når din efterlønsalder.

Vi udsteder automatisk dit efterlønsbevis umiddelbart efter du har nået efterlønsalderen, hvis du opfylder betingelserne. 

Vi henter de lønoplysninger, vi har brug for til at udstede dit efterlønsbevis i 
Indkomstregistret. Er oplysningerne mod forventning ikke fyldestgørende, vil vi 
kontakte dig.

Betingelser for efterlønsbevis

Du skal opfylde betingelserne for at få dagpenge.

På tidspunktet for udstedelse af efterlønsbeviset, skal du kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Derudover skal du som fuldtidsforsikret medlem have haft indtægt fra lønarbejde eller overskud fra drift af selvstændig virksomhed på 254.328 kr. inden for de seneste 3 år (2023-tal). Ved opgørelsen af din indkomst kan du højst medregne 21.194 kr. pr. måned. Som deltidsforsikret medlem skal du have haft en indtægt på 169.548 kr. inden for de seneste 3 år (2023-tal), og du kan ved opgørelsen højest medregne 14.129 kr. pr. måned.
Som hovedregel skal indtægten være fra dansk indkomst. 

 

 

Hvad skal du bruge beviset til

Mulighed for at optjene skattefri præmie.

Du kan gå på efterløn, selv om du senere går hen og bliver syg. Du skal dog opfylde de almindelige betingelser for ret til efterløn.

Du kan senere overgå til efterløn med den satsberegning som du har fået i efterlønsbeviset..

Du skal ikke længere betale efterlønsbidrag.

Du får i efterlønsbeviset en oversigt over hvad dine pensioner har af betydning for din efterløn. Beregningen bliver lavet på baggrund af pensionsoplysninger, som pensionsinstitutterne har indberettet til SKAT.

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål til efterløn, optjening af skattefripræmie og efterlønsordningen

3363 2123

Mandag til torsdag kl. 08.30 - 17.00

Fredag kl. 8.30 - 14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os  eller kontakte din lokalafdeling