Ny guide: Løn under barsel

Den 2. august 2022 træder nye barselsregler i kraft. Få her et overblik over, hvor mange uger I hver især kan få dagpenge – eller fuld løn, hvis du eller I er på en af industriens overenskomster.

Den nye barselsmodel, som træder i kraft den 2. august 2022, er skabt ud af et ønske om at skabe mere ligestilling mellem forældrene. Det betyder, at en større del af orloven er øremærket til fædre/medmødre end de to uger, der hidtil har været gældende. Forældre tilsammen har stadig ret til samlet set 52 ugers barsel, men fordelingen af barselsugerne har ændret sig med den nye barselsmodel.

Fra den 2. august 2022 og frem ser fordelingen således ud:

De første to uger efter fødslen er øremærket til hver forælder, og herudover er der øremærket 9 uger til mor og 9 uger til far/medmor (de øremærkede uger kan ikke overdrages til den anden forælder, men vil bortfalde, hvis de ikke bliver brugt).

De resterende 13 ugers orlov kan frit fordeles mellem forældrene eller overdrages til den ene forælder. Men hvilken betydning har de ændrede barselsregler for økonomien? Det får du et overblik over her.

Økonomi og barsel

Retten til løn under barsel eller en del af barslen afhænger af, hvilket ansættelsesforhold du har, din kontrakt og overenskomst.

Hvis du ikke har ret til løn under barsel, kan du (hvis du er i job eller tilmeldt A-kassen som jobsøgende) få udbetalt barselsdagpenge, og som hovedregel har hver forælder en individuel ret til 24 ugers barsel med barselsdagpenge.

Hvis du er i tvivl, om du er berettiget til barselsdagpenge eller ej, så kontakt A-kassen.

Q&A om de nye barselsregler

 • Gælder den øremærkede barsel for alle?
  Nej, de øremærkede barselsuger gælder kun for lønmodtagere. Hvis du er selvstændig, ledig eller studerende, kan du vælge at overdrage op til 22 uger (9+13 uger) til den anden forælder. Altså de 22 uger, du har ret til at holde ud over de to uger, som du har til rådighed i forbindelse med fødslen. I familier, hvor der kun er én forælder, gælder den gamle ordning, hvor man har ret til 46 uger efter fødslen. Fra de 52 uger er her fraregnet fire ugers barselsorlov og den anden forælders to uger i forbindelse med fødslen, som ikke er relevant ved enlige. Dette gælder uanset, om man er lønmodtager, selvstændig, ledig eller studerende.
 • Kan jeg få løn under barsel?
  Ja, hvis du fx er omfattet af en af industriens overenskomster. En ny aftale mellem DA og FH sikrer, at overenskomsterne hænger sammen med den nye barselsorlov, som træder i kraft den 2. august 2022. Overgangsordningen gælder overenskomstdækkede medarbejdere under orlov fra den 2. august 2022 til udgangen af februar 2023. Det betyder, at mor får ret til løn til 10 ugers barselsorlov og 9 ugers forældreorlov. Far/medmor vil have ret til løn under to ugers fædreorlov og 8 ugers forældreorlov. De resterende 3 ugers forældreorlov kan afholdes af enten den eller den anden forælder med løn. Forældrene også kan vælge at dele de 3 uger imellem sig.
 • Hvad kan jeg få, hvis jeg ikke har en overenskomst?
  Hvis du er i job, når barnet bliver født, men ikke har en overenskomst, kan du være berettiget til barselsdagpenge. Dertil kan også være lokale aftaler på din arbejdsplads eller i din ansættelseskontrakt, der beskriver, om der er løn under dele af barslen.
 • Jeg er offentligt ansat - hvad gælder for mig?
  Hvis man er offentligt ansat, er ens løn afhængig af, om man er ansat i staten, hos kommunen eller i regionerne. De tre arbejdspladser har dog tilfælles, at man som forælder kan afholde barsel i minimum 15 uger med fuld løn.