Mobning og chikane skal ikke accepteres

Mobning kan ikke accepteres

Nej! Du skal ikke finde dig i alt

Krænkende ord og handlinger går hen og bliver til egentlig mobning, når medarbejderen regelmæssigt og over længere tid udsættes for for snak og handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. 

Bliver du udsat for mobning og chikane, så sig fra og kontakt afdelingen.

Typiske krænkende handlinger fra ledelsens side:


Nedvurdering af medarbejdernes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence

Skæld ud og latterliggørelse

Krænkende telefonsamtale

Krænkende skriftlige meddelelser

Angreb mod medarbejderne eller kritik af deres privatliv

Ubehagelige drillerier

Tilbageholdelse af nødvendig information

Sårende bemærkninger

Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver

Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale

Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab

Fysiske overgreb eller trusler herom

Nedvurdering eller umyndiggørelse, fx på grund af alder eller køn

Misbrug af GPS og overvågning

Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder.


Årsager til at medarbejdere mobber

Krænkende handlinger og mobning opstår ofte i kølvandet på andre psykosociale belastninger i arbejdsmiljøet, som kan udspringe af virksomhedens dårlige økonomi eller dårlige ledelse, uklar kommunikation og mål, fx:

For høje, modsatsrettede eller uklare krav til de ansatte

Mangelfuld information og kommunikation

Forskelsbehandling

Manglende konstruktiv problemløsning på arbejdspladsen

Forandringer i arbejdet, fx ny teknologi, ændrede funktioner og roller, fusioner, ejerskifte og nedlæggelse af afdelinger som ikke ledsages af information, åbenhed, indflydelse og respekt for den enkelte ansatte og dennes kompetencer

Uklare værdier og normer for adfærd på arbejdspladsen.

Læs hele artiklen vedr. mobning og chikane på danskmetal.dk via dette link.

 

Del indholdet

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Metal Himmerland og få en snak.

9852 1012

Åbningstider:

Mandag: 9.00 - 16.30
Tirsdag:  9.00 - 15.00
Onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 16.30
Fredag:  9.00 - 12.00

Kontor og telefoner er lukket mellem 12.00 og 13.00

Du kan også skrive til: himmerland@danskmetal.dk