Når krænkelse bliver til mobning

Mobning & krænkelser

Mobning fører til mistrivsel.

heroImage

Nej! Du skal ikke finde dig i alt

Krænkende ord og handlinger går hen og bliver til egentlig mobning, når medarbejderen regelmæssigt og over længere tid udsættes for for snak og handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. 

Typiske krænkende handlinger fra ledelsens side:

 • Nedvurdering af medarbejdernes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence
 • Skæld ud og latterliggørelse
 • Krænkende telefonsamtaler
 • Krænkende skriftlige meddelelser
 • Angreb mod medarbejderne eller kritik af deres privatliv
 • Ubehagelige drillerier
 • Tilbageholdelse af nødvendig information
 • Sårende bemærkninger
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
 • Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Fysiske overgreb eller trusler herom
 • Nedvurdering eller umyndiggørelse, fx på grund af alder eller køn
 • Misbrug af GPS og overvågning
 • Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder.

Årsager til at medarbejdere mobber

Krænkende handlinger og mobning opstår ofte i kølvandet på andre psykosociale belastninger i arbejdsmiljøet, som kan udspringe af virksomhedens dårlige økonomi eller dårlige ledelse, uklar kommunikation og mål, fx:

 • For høje, modsatsrettede eller uklare krav til de ansatte
 • Mangelfuld information og kommunikation
 • Forskelsbehandling
 • Manglende konstruktiv problemløsning på arbejdspladsen
 • Forandringer i arbejdet, fx ny teknologi, ændrede funktioner og roller, fusioner, ejerskifte og nedlæggelse af afdelinger som ikke ledsages af information, åbenhed, indflydelse og respekt for den enkelte ansatte og dennes kompetencer
 • Uklare værdier og normer for adfærd på arbejdspladsen.

Krænkelse er en faglig sag

Arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter skal være klar til at hjælpe medlemmer, som bliver krænket, mobbet eller behandlet urimeligt. Det er både en sag for arbejdsmiljøorganisationen og for samarbejdsorganisationen.

Hvis problemerne ikke kan løses i samarbejde med virksomhedens ledelse, kan man få hjælp gennem sin lokalafdeling i Dansk Metal.

Dansk Metal kan både forsøge at finde en løsning i samarbejde med ledelsen, med arbejdsgiverforeningen eller rejse sagen fagretligt.

Krænkende handlinger mellem medarbejdere og ledelsen

Efter arbejdsmiljøloven er vold mellem medarbejdere eller mellem medarbejdere og ledere krænkende handlinger.

Det er krænkende handlinger når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som de opfatter som nedværdigende. Det er altså de personer der bliver udsat, som afgør om handlingerne er krænkende.

Krænkende handlinger kan både være noget man gør, men det kan også være noget man ikke gør, selvom man burde. Fx at tilbageholde nødvendig information, bagtale eller udelukke kollegaer fra fællesskabet.

Når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende er det mobning.  

Hvis de krænkende handlinger er af seksuel karakter er der tale om seksuel chikane. Seksuel chikane er alle former for uønsket seksuel opmærksomhed. Det kan fx være:

 • Uønskede seksuelle kommentarer om din krop, tøj eller livsstil
 • Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner (fx klap, kys eller omfavnelse)
 • Uønskede anmodninger om en fræk aftale

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.