Lav en lokal aftale

Tillid er godt – om GPS og overvågning

Regler om GPS og overvågning

heroImage

Overvågning kan misbruges og føles krænkende

GPS på bilerne, overvågning af værkstedet og tablets til montører og servicefolk giver færre ærgrelser og mindre spild - især af medarbejdernes tid, hvis den slags udstyr bliver brugt fornuftigt. Men i virksomheder, hvor der mangler tillid mellem ledelse og medarbejdere, og hvor hver dag er én stor skyttegravskrig, bliver udstyret ofte brugt til at forværre et i forvejen dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Virksomhedernes ledelse må ikke bruge udstyret til at indsamle alle mulige oplysninger om medarbejderne og fx bruge dem til at disciplinere medarbejderne eller spille dem ud mod hinanden.

Derimod kan en grundig drøftelse og en god lokalaftale bidrage til, at virksomheden får det bedste ud af udstyret og få ryddet mistilliden af vejen. Tillid er godt for arbejdsmiljøet og er en forudsætning for en sund virksomhed.

Når overvågning bliver krænkende

De fleste konflikter om overvågning bunder i ledelsens ønske om at få mere arbejde ud af den enkelte medarbejder, om anklager for tyveri og om illoyalitet. Det kan være helt legitimt. Men når overvågningen bruges til at krænke den enkelte medarbejder, kan det udvikle sig til mobning.

Eksempler på spørgsmål, som kan signalere mistillid:

 • Hvorfor du er længere tid end dine kolleger om at komme frem til kunderne?
 • Hvorfor du bruger mere diesel end dine kolleger?
 • Hvorfor du når færre kunder end de andre?
 • Hvorfor du er længere om at udføre dine opgaver?
 • Hvorfor tager du ikke altid den korteste rute til kunden?
 • Hvorfor du bruger så meget tid på at tale med kollegerne?

Virksomheden bør aldrig stille spørgsmålene som anklager, der indikerer, at medarbejderen forsøger at snyde firmaet. Der kan rent faktisk være fornuftige grunde til at medarbejderne arbejder forskelligt og på hvor meget de når. Det kan fx skyldes ledelsens uhensigtsmæssige måder at planlægge og tilrettelægge arbejdet på.

I stedet for at konfrontere den enkelte medarbejder med spørgsmål som oven for, vil det som regel give mere mening for ledelsen og medarbejderne at undersøge om overvågningen viser systematisk spild af tid i virksomheden.

Regler om GPS og overvågning

Virksomheder der ønsker at anvende GPS på deres biler, videoovervågning eller andre kontrolforanstaltninger skal overholde bestemmelserne i Samarbejdsaftalen mellem arbejdsgivere og Dansk Metal.

Samarbejdsudvalget skal bl.a. inddrages i fastlæggelse af principper for virksomhedernes interne indsamling, opbevaring og brug af persondata.

I de virksomheder, hvor der ikke er samarbejdsudvalg, skal tillidsrepræsentanten inddrages.
Hvis du som tillidsrepræsentant ikke har været inddraget i udarbejdelsen af GPS-politikken, er det et brud på Samarbejdsaftalen, og sagen kan rejses fagretligt.

Læs om Samarbejdsaftalen hos TekSam


Samarbejdsaftalen anbefaler, at der indgås lokalaftaler mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten, som fastlægger de nærmere betingelser for kontrolforanstaltningerne på virksomheden.

Derudover stiller Samarbejdsaftalen om Kontrolforanstaltninger krav om:

At arbejdsgiveren skal underrette lønmodtagerene om nye kontrolforanstaltninger senest 6 uger inden de iværksættes. Lokalforhandlinger om aftale om kontrolforanstaltninger skal derfor være gennemført således, at de 6 ugers frist for underretning kan overholdes.

- Hvis I ikke har fået underretning inden GPS er blevet installeret og inden ledelsen udvider anvendelsen af GPS til nye former for kontrolforanstaltninger, er det et brud på Aftalen om Kontrolforanstaltninger.

Den enkelte lønmodtager kan ikke meddele samtykke til iværksættelse af kontrolforanstaltninger. Der er derfor ikke noget belæg for at kræve underskrift af medarbejderne for indførelsen af fx en GPS-politik.

Overvågning KAN være i orden, hvis:

 • Den er saglig begrundet i driftsmæssige årsager
 • Har et fornuftigt formål
 • Ikke er krænkende overfor lønmodtageren
 • Ikke forvolder lønmodtageren tab eller nævneværdig ulempe
 • Der er et rimeligt forhold mellem formål og midler.

Databeskyttelsesloven

Persondataloven § 5 og § 6 opstiller en lang række krav der skal overholdes før virksomheder lovligt må indsamle oplysninger om medarbejdere; Virksomheden skal udtrykkeligt have angivet saglige formål for at indsamle oplysningerne, og de må ikke senere anvendes til andet. Oplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de angivne formål. Indsamlede oplysninger må ikke opbevares på en måde, der gør det muligt at identificere den person, som oplysningerne omhandler, længere end det er nødvendigt for at opfylde det angivne formål.

Læs Databeskyttelsesloven

Straffeloven

Straffelovens § 263 beskytter den enkelte mod freds- og ærekrænkelser.
Det vil kort og godt sige, at man ikke må:

 • Åbne, unddrage eller snage i andres breve, mails, sms’er og andre lukkede meddelelser
 • Rode i andre folks gemmer
 • Aflytte elle optage andres folks samtaler.

Man kan straffes med bøde eller fængsel op til 6 måneder for at bryde reglerne.

Læs Straffeloven

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.