Metal Maritime
- fagforening til søs

Vi er med i Danmarks største maritime, faglige organisation CO-Søfart. CO-Søfart er sammenslutningen af Metal Maritime, Metal Vest, FOA Søfart, Dansk EL-Forbund, Serviceforbundet og Centralforeningen for Stampersonel.

Organisationen favner alle faggrupper, der er repræsenteret om bord på et skib eller offshore, lige fra catering til dæk og maskine. Samtidig dækker medlemskredsen såvel menige som officerer. 

Find overenskomster og meget mere

Følg med på CO-Søfarts hjemmeside eller Facebook, hvor vi poster nyheder og relevant information til dig som medlem.