A-kassens nye rolle - Nu handler det om dig

​Bliver du ledig efter den 1. januar 2024, møder du ind til en ny virkelighed. Fremadrettet skal ledige kun være i kontakt med a-kassen i de første tre måneder og ikke pendle mellem samtaler i jobcenteret a-kassen. Noget som vi i Dansk Metal har kæmpet for længe.  Vi har nemlig vist, at det giver gladere medlemmer, der er hurtigere i nyt job, når vi får ansvaret.

Mere ansvar til a-kasserne. Så enkel var overskriften på den forsøgsordning, som Dansk Metal har været en del af sammen med otte andre a-kasser siden 2020. En ordning der med årsskiftet bliver permanent.

Nu behøver du kun at have kontakt med a-kassen i de første tre måneder af din ledighed. En forfriskende ændring som betyder mindre bøvl så du som ledig kan fokusere din jobsøgning og undervejs få støtte og vejledning fra a-kassen. Noget vi allerede har gode erfaringer med fra forsøgsperioden. Det fortæller Rasmus W. Olsen, daglig leder af a-kassen i Metal Storstrøm:

”Vores erfaringer er positive. Det giver et bedre og mere enkelt og effektivt forløb for vores medlemmer, når de kun skal henvende sig ét sted. Og det giver god mening, at det er os, der allerede sidder med den faglige ekspertise og kender de lokale arbejdspladser. ” 

Nu skal vi snakke job

Med a-kassens nye rolle, skal det i højere grad handle om at hjælpe mod et job, og ikke om at jonglere regler. Tidligere var der ellers rådighedssamtaler for alle ledige med faste intervaller. En slags torskegilde for jobsøgende. De forsvinder som fast punkt, så tiden kan bruges bedre. 

”Som ledig får du allerede en masse information om regler og formalia på skrift. Derfor giver det også mere mening at bruge samtalerne på at støtte op om din jobsøgning end at lege politi. Det har også en positiv effekt på motivationen og gejsten, når fokus flyttes fra kontrol til konkrete jobmuligheder. Det er klart,” siger Rasmus W. Olsen

Og det ser ud til at virke. Evalueringen af forsøgsordningen viser, at vi får vores medlemmer hurtigere i job.

”Vi har gode forudsætninger for at hjælpe. Vi kender fagene, virksomhederne og medlemmerne. Derudover har vi også et styrket samarbejde med 10 faglige organisationer, som giver os adgang til jobs på tværs af brancher og jobs. Det giver os en god bredde og rækkevidde også for dem, der vil skifte job eller branche,” forklarer Rasmus W. Olsen  

For Dansk Metal er det en sejr, at vi har tilkæmpet os et større ansvar for vores egne medlemmer. Det er en god start. Vi mener dog, at a-kassen skal have ansvaret i hele ledighedsperioden. Men for nu glæder vi os over, at det går den rigtige vej. At fokus flyttes fra kontrol over mod beskæftigelse. Fra systemet til den enkelte. 

Del indholdet

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.