Generalforsamling i Metal Storstrøm

Flot fremmøde og kampvalg til bestyrelsen

En veloplagt aften hvor mere end 100 medlemmer lagde vejen for Metal Storstrøms generalforsamling.

Årets generalforsamling i Metal Storstrøm lagde traditionen stærkt ud med noget godt at spise og livlig snak ude ved bordene. Herefter stod menuen blandt andet på kampvalg til bestyrelsesposterne, besøg af europarlamentariker Marianne Vind og hyldest af de dygtige lokale deltagere og vinderen af DM i Skills.

Generalforsamling 2024 i Metal Storstrøm

Høj organisering er nøglen til indflydelse

”Det er en fornøjelse at se, vi er en blandet flok i aften,” bemærkede afdelingsformand, Jørgen S. Madsen om de mange fremmødte klubmedlemmer fra arbejdspladserne, skillsdeltagere, lærlinge, tillidsrepræsentanter, seniorer og svende.

I beretningen understregede han, hvorfor der et vigtigt, at vi sammen med tillidsrepræsentanterne fortsat har fokus på en høj organisering. Det er blandt andet pres fra Dansk Metal og medlemmerne der slog værn om seniorpensionen i efterdønningerne af angrebet på store bededag og den danske model, så politikerne opgav planerne om forringelse af ordningen.

”Vi har haft et øget fokus på fastholdelse og organisering de senere år, og vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er en meget vigtig faktor, som gør et stort stykke arbejde hver dag ude på virksomhederne,” sagde Jørgen S. Madsen og kvitterede for det gode samarbejde.

Generalforsamling 2024 i Metal Storstrøm

Er vi gode nok til at melde arbejdsskader?

Arbejdsskader er en alvorlig sag, som man skal have professionel hjælp til. Det gælder selvfølgelig sin læge men også sin fagforening. 

Alligevel kan afdelingen konstatere, at der er færre sager en tidligere.

”Den positive udlægning af det er, at færre kommer til skade eller blive syge af deres arbejde. Desværre tror jeg ikke, det er tilfældet, og det bekymrer mig, hvis der går medlemmer rundt, som har brug for vores hjælp, men ikke får det,” sagde Jørgen S. Madsen.

Og det er desværre heller ikke den tendens der ses på landsplan.

Derfor lød der endnu engang en opfordring til at huske hinanden på at få hjælp og bistand, hvis man kommer til skade.

Generalforsamling 2024 i Metal Storstrøm

Stor interesse for at sidde i afdelingens bestyrelse

Der var rift om de tre bestyrelsessæder, der var på valg. Fem kandidater stod klar til at trække i arbejdstøjet. Det gjaldt både, de tre der var på valg, som var indstillet på genvalg men også to nye ansigter i bestyrelsessammenhæng Mark Berling, der lagde vægt på ungdomsarbejdet, og Tommy Kliem fra Sjællands Universitetshospital i Køge, der slog et slag for en offentlig stemme i bestyrelsen.

Da stemmesedlerne var talt op, kunne forsamlingen ønske følgende tillykke med valg til bestyrelsen.

  • Martin Møberg Milo, tillidsrepræsentant Ardagh Glass Holmegård virksomhed
  • Mark Berling, Engskov Maskinfabrik
  • Tommy Kliem, tillidsrepræsentant Sjællands Universitetshospital Køge

Samtidig betyder det, at afdelingen skal sige farvel til to erfarne kræfter Bata Brzakovic og Kent G. Møller i bestyrelsen. Til begge skal der lyde en stor tak for deres indsats.

Derudover blev Kasper Hess genvalgt som suppleant for 2 år. Kent G. Møller blev valgt som suppleant for 1 år. Og Kenneth Claus Nielsen blev genvalgt som revisor, mens Torben Toft modtog genvalg som revisorsuppleant.

Forsamlingen godkendte Metal Storstrøms forslag til OK25. Forslag der er udarbejdet af tillidsrepræsentanter fra afdelingen i foråret. Og endelig valgte forsamlingen de delegerede, der skal deltage på afdelingens vegne til Dansk Metals Kongres til september i år. 

Generalforsamling 2024 i Metal Storstrøm
Del indholdet

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.