Lokale Uddannelsesudvalg

Få indflydelse på din skole og din uddannelse og vær med i dit lokale uddannelsesudvalg.

heroImage

Hvad er LUU?

Lokale Uddannelsesudvalg, LUU, rådgiver skolen om det lokale arbejdsmarkeds behov og skal sikre høj kvalitet af uddannelserne. Udvalget skal også sikre et godt samarbejde mellem virksomheder, erhvervsskolen og eleverne. Ved møderne diskuterer LUU de problemstillinger, der er relevante for skolen, virksomhederne og eleverne.

​LUU, består af repræsentanter fra både arbejdstager- og organisationer, en eller flere repræsentanter fra skolen og en elevrepræsentant. Skolen nedsætter udvalget og fungerer som sekretariat. Men udvalget vælger selv formand og næstformand.

​LUU mødes fire gange om året. Derudover kan der være ekstraordinære møder, invitationer til åbent-hus-arrangementer, svendeprøver eller lignende. Møderne foregår i dagstimerne, og Dansk Metal dækker dine udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Som elevrepræsentant i Det Lokale Uddannelsesudvalg, LUU, har du direkte indflydelse på din og de andre elevers hverdag på skolen og kvaliteten af jeres uddannelse.

Du er et bindeled mellem eleverne og ledelsen på skolen, og andre elever kan komme til dig med kritik af uddannelsen og eventuelle klager. Som elevrepræsentant i LUU taler du elevernes sag.

Du får også et stærkt netværk i LUU, som du kan få gavn af efter din uddannelse.

Hvordan kommer du med i LUU?

Du kan sende en mail til uddannelse@danskmetal.dk eller henvende dig til den uddannelsesansvarlige på din skole.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.