Grundkurser for AMR

heroImage

Afspil video

Grundkursus 1 - Roller, rettigheder og pligter som AMR

Se video og få en kort intro til kursets indhold.

Få en grundig introduktion til, hvad det vil sige at være arbejdsmiljørepræsentant og om din rolle som rådgiver. Du får overblik over arbejdsmiljøområdet:

 • Hvilken lovgivning er gældende?
 • Find rundt på Arbejdstilsynets og Dansk Metals hjemmeside
 • Inspiration til at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen og metoder til at få arbejdsmiljøet sat i faste rammer.
 • En repræsentant fra Miljø- og Socialsekretariatet orienterer om arbejdsskadesager. 
 • Den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor organiseringen er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø.

Derudover berøres de grundlæggende regler i overenskomsten vedrørende valg og samarbejde. Du bliver altså klædt på til, at få kolleger og ledelsen til at fokusere mere på arbejdsmiljøet.

Forudsætning:
Grundkursus 1, AMR henvender sig primært til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter. Andre fagligt interesserede, herunder klubbestyrelsesmedlemmer.

Afspil video

Grundkursus 2 - Arbejdsmiljø i hverdagen

Se video og få en kort intro til kursets indhold.

Du lærer om, hvordan forskellig slags belastninger skader kroppen. Hvilken lovgivning er der på området, og hvordan kan du bruge dine rettigheder som AMR i forhandlinger? Du får også inspiration til, hvordan du sammen med dine kolleger får sat arbejdsmiljøet på dagsordenen:

 • Lær at kortlægge arbejdsmiljøet og få metoder til at udføre en APV (ArbejdsPladsVurdering)
 • Få overblik over de fysiske arbejdsmiljøbelastninger
 • Gode ideer til, hvordan du kan forbedre det fysiske arbejdsmiljø på din virksomhed
 • Kendskab til, hvilken lovgivning der er gældende på området
 • Find relevant information.

Forudsætning:

Grundkursus 2 AMR er til dig, der har gennemgået Grundkursus 1.

Afspil video

Grundkursus 3 - Psykisk arbejdsmiljø og den svære samtale

Se video og få en kort intro til kursets indhold.

Når arbejdsmiljøopgaverne systematiseres, giver det arbejdsmiljøorganisationen mulighed for at styre og ensrette indsatsen. Systematiseringen af arbejdsmiljøet kan:

 • Sikre overblik, mulighed for opfølgning og dokumentation 
 • Give rutiner, der sikrer at arbejdsmiljøet bliver en naturlig del at det at gå på arbejde
 • Opbygge en lærende organisation, hvor viden, læring og effektivisering lagres i organisationen. Det er til gavn for arbejdsmiljøet, medarbejderne og dermed også bundlinjen i virksomheden.

Forudsætning:

Grundkursus 3, AMR er til dig, der har gennemgået Grundkursus 2, AMR.
Samt valgt arbejdsmiljørepræsentant.

Afspil video

Grundkursus 4 - Afslut – og gennemslagskraft

Se video og få en kort intro til kursets indhold.

Kurset afslutter grundkursusforløbet. Her er der fokus på træning af din personlige gennemslagskraft, når du skal kommunikere med kolleger og ledelse i hverdagen.

Trådene samles fra de tidligere kurser, så du afsluttende har overblik over, hvad der skal til for at organisere medlemmerne på arbejdspladsen og varetage dine kollegers interesser.

Gennem praktiske øvelser arbejder vi med teknikker, så du bliver bedre hørt og får større sikkerhed og gennemslagskraft.
Vi ser på, hvad dit kropssprog betyder for dig og for tilhørerne. Hvordan fremstår du bedst klart og tydeligt. Hvordan skærper du dine budskaber og afleverer dem, så modtageren forstår dem?

En repræsentant fra Dansk Metals daglige ledelse opdaterer dig på den faglige og politiske situation.

Forudsætning:

Grundkursus 4 er til dig, der har gennemgået Grundkursus 1, 2 og 3.
Samt valgt som tillidsrepræsentant / arbejdsmiljørepræsentant / bestyrelsesmedlem.

Dialogrum for kursister

Har du været på et af vores kurser, kan du finde materialer fra kurset og værktøjer til kommunikation på din arbejdsplads, dit bestyrelses- og udvalgsarbejde.


Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

​Kontakt Metalskolen, hvis du har spørgsmål om kurser, MetalFerie eller praktiske oplysninger om skolen.

4739 0100
Metalskolen Jørlunde
Slagslundevej 13, 3550 Slangerup

www.metalskolen.dk
metalskolen@danskmetal.dk
metalferie@danskmetal.dk