Samarbejde og knofedt banede vejen for fri pasning, når børnene er syge

Snotnæser, skoldkopper og influenza er noget, alle børnefamilier frygter. For hvem skal tage barnets sygedage? Og hvordan får man logistikken til at gå op, når man kun har ret til barnets 1. sygedag?

Hvem passer børnene, når de er syge?

Sådan var det også for Norlys' 3000 medarbejdere. Udekørende montør og tillidsrepræsentant Casper Skatt Christensen fra Dansk Metal Aalborg og inkassoassistent og tillidsrepræsentant Maria Østergaard fra HK har ved godt tværfagligt samarbejde været med til at få indført fri pasning af syge børn til alle kollegaer i Norlys.

– Før fulgte vi overenskomsten med ret til barnets første sygedag. Afdelinger, der har hjemmekontorer, har dog i nogle tilfælde kunne lave aftale om at arbejde hjemme, mens børnene var syge, men som udekørende montør er der ikke meget, jeg kan lave derhjemme, fortæller Casper.

– Så vi skulle finde anden pasning efter én dag. Men hvor skulle vi finde den henne? Mange bedsteforældre er stadig på arbejdsmarkedet, og hvor skal man så finde nogen, der kan passe ens syge barn, som man jo i øvrigt helst selv vil være der for, siger Maria.

Snakken gik mellem de to tillidsrepræsentanter om at slippe for at lave krumspring, så logistikken kunne gå op, når børnene er syge. Derfor blev de enige om at foreslå en ændring for pasning af syge børn til deres samarbejdsudvalg, hvor tillidsrepræsentanter mødes med repræsentanter fra koncernledelsen og HR.

Forberedelse, forberedelse og mere forberedelse

For at forslaget skulle blive taget seriøst, lå der enormt meget forberedelse inden selve præsentation på samarbejdsudvalgsmødet:

– Inden mødet havde vi fundet frem til, at man i fx Energinet havde indført fem dages pasning af syge børn, som man også har steder i finansverdenen. Og så havde vi øvet os på at svare klart, præcist og konkret på de spørgsmål, vi forventede ville blive stillet, fortæller Casper.

Forslaget blevet modtaget med lidt skepsis, men mest af alt nysgerrighed, så en arbejdsgruppe blev oprettet og skulle undersøge behovet og mulighederne. Her sad Casper og Maria sammen med en medarbejder fra HR og en direktør fra Norlys’ koncernledelse.

– Der var en konstruktiv dialog og en positiv stemning til møderne, og vi fik præsenteret mange af vores argumenter for hinanden på tværs af bordet. Vores argumenter henviste bl.a. til, at en ordning ville give mere tillid, fleksibilitet og åbenhed blandt medarbejderne, siger Casper.

Maria fortsætter:

– Norlys’ værdiord er bl.a. "Vi tager ansvar for mere end os selv." Og det gør vi med den her ordning. Vi tager ansvar for vores kollegaer, institutionerne og for barnet. Det er endnu et godt eksempel på, at vi ikke kun snakker om værdiordene, men vi omsætter dem til praksis.

Ens vilkår for alle

Ordningen med fri pasning af syge børn blev indført 1. marts 2023, men ideen udsprang helt tilbage i marts 2022. Undervejs har der været mange møder, masser af forberedelse, og en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne. Mange gange er snakken faldet på, hvad arbejdet ville ende ud med:

– Noget af det, jeg er mest stolt af, er, at ordningen blev til noget, og at vi har fået indført ens vilkår for alle. Og så viser den her ordning, hvad man kan opnå, når man tager snakken ud af krogene og ind til dem, der kan gøre noget ved det. Maria og jeg har også udviklet et utrolig godt samarbejde på tværs af fagligheder og medarbejdergrupper, og det glæder jeg mig til fortsætter, siger Casper.

Størstedelen af kollegaerne er positive, men der er enkelte kollegaer, der har stillet spørgsmål til, om man bare har fri, eller hvad så med dem, der ikke har nogen børn. Til det svarer Casper:

– Den her ordning har vi jo lavet til dem, der har små børn nu, men også til dem, der fremover har små børn og behov for pasning. Og så skal det jo lige siges, at man ikke har fri, når man har syge børn. Så er man jo endnu mere "på".

Til det supplerer Maria:

– Vi har jo også en klar forventning om, at vores kollegaer benytter sig af ordningen, men ikke udnytter den. Og det har vi fuld tiltro til, at vores kollegaer godt kan styre.

Arbejdet som tillidsrepræsentanter for kollegaerne fortsætter, og det gør Casper og Marias gode samarbejde også. Det næste, de tager fat på, er at kigge på de udfordringer, der opstår igennem et arbejdsliv, og opdele dem i faser. Det kalder de selv for livsfaseprojektet.

Du har ret til at passe dit syge barn

Hvilke rettigheder har du, når dit barn er sygt? De fleste overenskomster giver ret til løn på barnets første sygedag. Læs mere her:

Del indholdet

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.