OK24 – regionerne

Ny overenskomst sikrer markant lønstigning.

Ny overenskomst på det regionale område 

Resultat for regionerne:
Stemmeprocent: 80%.

StemmerStemmeandel
Ja80,76%
Nej19,24%

Den nye overenskomst giver dig:

Rammen

Den økonomiske ramme i forliget er 8,8%. Den økonomiske ramme er den samlede mængde penge, der er afsat til forbedringer i perioden.

Lønnen stiger

Med det generelle forlig forventer vi, at reallønnen stiger. Der tages udgangspunkt i den faste samlede løn pr. 1. april 2024, når den første lønstigning gives.

Den generelle lønstigning i overenskomstperioden er 4,45%, og dertil er der skønnet 2,08% til reguleringsordningen, hvilket giver en samlet lønstigning på 6,53%.

1. april 2024 stiger lønnen med 4%.

1. oktober 2024 skønnes reguleringsordningen til at give en lønstigning på 1,76%.

1. oktober 2025 stiger lønnen med 0,25%, inkl. reguleringsordning.

1. november 2025 stiger lønnen med 0,2%.

Organisationsmidler

Der er afsat 2% til forbedringer på de enkelte organisationers overenskomster og aftaler. Det giver i perioden en samlet central lønforbedring på op til 8,53%, hvilket medvirker til at opretholde balance mellem de private og offentlige lønninger.

Pension

Pensionister, som genoptager beskæftigelse, bliver omfattet fuldt ud af overenskomsternes dækningsområde. Det betyder, at de fremover beholder deres pensionsindbetaling, hvor de tidligere mistede deres pensionsindbetaling.

Ved organisationsforhandlingerne er beskæftigelseskaransen blevet fjernet, så du ikke længere skal have været ansat i et vist antal måneder før du kan få pension.

Bedre barselsforhold

Der sker flere forbedringer på barselsområdet fra den 1. april 2024.

Barsel med fuld løn til den anden forælder bliver forlænget med 3 uger – fra 7 uger til 10 uger.

Soloforældre, hvor barnet kun har en forælder/adoptant på tidspunktet for fødslen/modtagelsen, får 10 uger mere med fuld løn.

Flerbørnsforældre får hver op til 13 uger mere med fuld løn ved 2 børn eller flere født på samme tid. Det samme gælder flerlingeadoptanter, når børnene er under 1 år ved modtagelsen.

Større ferietillæg

Som kompensation for indgrebet i forhold til store bededag er der blevet forhandlet et højere ferietillæg på 0,54%. Det betyder, at ferietillægget fra den 1. maj 2024 bliver på 2,49%.

Bedre værktøjer for tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter gives mulighed for at møde nyansatte
medarbejdere i arbejdstiden.

Fra den 1. oktober får både arbejdsgiver og arbejdstager mulighed for at inddrage en mægler, hvis der ikke kan opnås enighed om den lokale TR-struktur.

Større mulighed for frihed

Fra den 1. maj 2025 gives der mulighed for at opspare frihed til senere afvikling (højst 15 dage).

I overenskomstperioden igangsættes et projekt i samarbejde med arbejdsgiverne om at undersøge, hvordan man vil kunne sammensætte en fritvalgsordning på det regionale område.

 

Læs den officielle pressemeddelelse

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.