Copydan-midler

Ansøg om midler fra Copydan til kollektive formål eller til fx uddannelse, studierejser og/eller kulturelle formål.

Ansøg om støtte fra Copydan-midlerne

Copydan-medlemmernes interesser og krav på de midler, som Copydan opkræver, bliver varetaget af Dansk Metal. En del af midlerne bliver brugt til kollektive formål, mens resten kommer de enkelte rettighedshavere direkte til gode, fx midler til uddannelsesformål, herunder studierejser og/eller kulturelle og sociale formål.

OBS! Der skal gå mindst 2 år fra projektstart, før du kan søge om og få bevilget midler igen.

Betingelser for at kunne ansøge

Du skal arbejde i film-, tv- og mediebranchen for at kunne søge om midler fra Copydan.

Støtte til forskellige aktiviteter

Du kan bl.a. søge om støtte til:

  • Uddannelsesformål, herunder studierejser
  • Bistand til at varetage og beskytte rettighedshavers ophavsretlige interesser
  • Aktiviteter, hvor rettighedshaver er engageret, og hvor Dansk Metal vurderer, at der skal gives støtte
  • Aktiviteter som styrker og understøtter Dansk Metals indsats for at sikre rettighedshavers ophavsrettigheder nationalt og internationalt.

Retningslinjer for at få udbetalt midler

Midlerne administreres efter helt særlige retningslinjer, som din ansøgning skal leve op til:

  • Det skal være så billigt som muligt
  • Tilskud til opholdet fastsættes efter antallet af programsatte aktiviteter inden for fondens formål
  • Transportomkostninger skal være så billige som muligt (fx den billigste offentlige transportform og flyrejser til udlandet på turistklasse)
  • Overnatning skal være på standardhotel, hvor omkostningerne ikke må være mere end SKAT’s gældende regler (i helt særlige tilfælde kan man få yderligere tilskud til fx billeje samt adgangskort til messer og lignende)
  • Udgifter til messer uden for Europa dækkes med maks. 9.000 kr. og i Europa med maks. 4.000 kr. – begge dele pr. person med alt inklusiv.

Rapport til Dansk Metal

Du er forpligtet til at udarbejde en rapport til Dansk Metal om det, der er ydet støtte til, fx studierejsen eller uddannelsen. Rapporten er offentlig, og Dansk Metal kan bringe den eller uddrag af den og bruge materialet på vores platforme.

Rapporten skal sendes til os senest 3 måneder efter projektafslutningen.

Udbetaling af midler

Nødvendig dokumentation for udgifterne for din ansøgning skal sendes til os. Herefter får du ved projektstart udbetalt 80 % af det tildelte beløb. De sidste 20 % bliver udbetalt, når vi har modtaget din rapport senest 3 måneder efter projektafslutningen.

Hvis vi mod forventning ikke får rapporten, mister du retten til de resterende 20 % og kan ikke søge midler fremover.

Støtte fra SKU-midler

Ved tildeling af midler skal du være opmærksom på, at eventuel beskatning af tilskuddet er Dansk Metal uvedkommende. Vi oplyser hvert år til SKAT, hvem der har fået udbetalt støtte, og hvor meget de har fået.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.