Projekt ’Respekt på værkstedet’

Dansk Metal stiller i et nyt projekt i samarbejde med AutoBranchen Danmark fokus på forebyggelse af mobning, seksuel chikane og krænkelser i autobranchen. Det gør vi for at sikre, at autobranchen forbliver en god arbejdsplads for alle, og at autoværksteder rundt omkring i landet fortsat er præget af godt kollegaskab og et godt arbejdsmiljø.

Projektet er et tilbud, hvor din arbejdsplads med støtte fra Dansk Metal og AutoBranchen Danmark kommer til at udarbejde en konkret handlingsplan for at sikre trivsel på arbejdspladsen. Projektet indeholder opkvalificering til leder og tillidsvalgt og afholdelse af dialogworkshops for medarbejderne på selve arbejdspladsen.

Arbejdspladsen kommer til at indgå i et forløb, hvor en leder og tillidsvalgt bliver klædt bedre på til at styrke en respektfuld arbejdspladskultur. Virksomhedens medarbejdere får værktøjer til at skabe et godt kollegaskab, hvor alle føler sig respekteret og inkluderet. I kommer til at arbejde med at skabe en respektfuld omgangstone, forbedre dialog om og forståelsen af hinandens grænser og sætte gode rammer for den arbejdsplads, I ønsker.

Hvem kan være med i projektet?

Projektet løber fra november 2021 og 11 måneder frem. Det er et krav, at virksomheden er medlem af AutoBranchen Danmark og har en Metal-tillidsvalgt (arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant).

Derfor stiller vi skarpt på autobranchen

Autobranchen er vigtig for at holde hele Danmark kørende. Derfor er det vigtigt, at mekanikere rundt omkring i landet bliver respekteret på værkstedet og har det godt, når de er på arbejde. Det sikrer en sund medarbejderkultur, et godt arbejdsmiljø, og at alle får lov til at dyrke deres passion for biler.

Vi ved både fra Autobranchen Danmark, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Metal, at seksuel chikane og krænkende adfærd er et problem. I en medlemsundersøgelse foretaget af Dansk Metal svarer hele 25 % af medlemmer i autobranchen, at de har været udsat for seksuel chikane. Til sammenligning er tallet 11 % i industrien. En undersøgelse fra Autobranchen Danmark viser, at der er stadigt flere kvinder på autouddannelserne, og at de overvejende trives på uddannelsen. Det skal vi sørge for, at de også gør, når de kommer ud på værkstederne.

Når du er hos en mekaniker eller autolakerer, er det fortsat 90 % sikkert, at vedkommende er en mand. Det vidner om, at mange mænd også er udsat for seksuel chikane og anden krænkende adfærd. Det gælder særligt, hvis du er i en ekstra udsat position, fx ung lærling eller LGBT+ person. Derfor er det vigtigt at arbejde med trivsel på arbejdspladsen for alle.

Få din arbejdsplads med!

Er du interesseret i projektet, og har du lyst til at høre mere, kan du kontakte projektleder Loke Bisbjerg Nielsen på: lobi@danskmetal.dk eller 23 81 25 39.

Projektet er støttet af Velliv Foreningen