Lønstatistik beregner

Grundløn

Gennemsnitslig timeløn (kr. pr. time)

0,00

Årlig stigning
i procent

0,00%

Pension

Egenbetalt pension (kr. pr. time)

0,00

Arbejdsgiver betalt
pension (kr. i alt)

0,00

Gennemsnit i alt

Samlet gennemsnitsløn
inkl. pension

0,00

Årlig stigning i %
inkl. pension

0,00%

Resultatet er baseret på Dansk Metals lønstatistik. Data stammer fra indberetninger fra medlemmer og tillidsrepræsentanter. Under resultatet kan du se, hvor mange indberetninger, resultatet er baseret på. Jo højere antal, desto mere brugbart er resultatet. I Dansk Metals samlede lønstatistik kan du se mere detaljerede lønstatistikker. Medlemmer kan bestille lønstatistikken her på siden eller hos sin lokale afdeling.