Lønstatistik beregner

Grundløn

Gennemsnitslig timeløn (kr. pr. time)

0,00

Årlig stigning
i procent

0,00%

Pension

Egenbetalt pension (kr. pr. time)

0,00

Arbejdsgiver betalt
pension (kr. i alt)

0,00

Gennemsnit i alt

Samlet gennemsnitsløn
inkl. pension

0,00

Årlig stigning i %
inkl. pension

0,00%

Resultatet er baseret på Dansk Metals lønstatistik, og lønstatistikkens data omfatter XXX medlemmer. I Metals Lønstatistik, som publiceres halvårligt, kan du se flere og mere detaljerede løngennemsnit. Du kan som medlem bestille den halvårlige lønstatistik, og få besvaret eventuelle spørgsmål vedrørende lønstatistik, hos din lokale afdeling.