Det kan du bruge din Fritvalgs Lønkonto til

  • Løn i forbindelse med fritid (ferie, feriefridage, overenskomstmæssige fridage, søgnehelligdage, børneomsorgsdage, barns 2. hele sygedag og barns lægebesøg).
  • To børneomsorgsdage, hvis du har børn under 14 år.
  • 39 seniorfridage om året de sidste 5 år før pensionsalderen (finansieres også via pensionsindbetalingen).
  • Indbetale ekstra til pension.

​Langt de fleste af Dansk Metals overenskomster giver ret til en fritvalgsordning.

Fritvalgsordningerne kan dog være forskellige alt efter overenskomsten.

Find din overenskomst og fritvalgsordning

​Fritvalgsordningen under Industriens Overenskomst – kaldet Fritvalgs Lønkonto – sikrer dig, at din arbejdsgiver løbende skal indbetale en procentdel af din løn på Fritvalgs Lønkontoen. Procentdelen er:
- Pr. 1. marts 2020 5 %
- Pr. 1. marts 2021 6 % 
- Pr. 1. marts 2022 7 %.

Hvis du ikke får fuld løn på søgnehelligdage, skal din arbejdsgiver indbetale 4 % af din ferieberettigede løn til din Fritvalgs Lønkonto.

​Fra 1. september 2020 skal du hvert år inden 1. august give din arbejdsgiver besked om, hvad du vil bruge sin Fritvalgs Lønkonto til:
- Bruge feriefridagene/eller nogle af dem til Fritvalgs Lønkontoen
- Lave en ekstra indbetaling til pension
- Holde op til 39 seniorfridage

Du skal altså ikke give arbejdsgiveren besked før 1. april, hvis du vil bruge pengene til fritid, børneomsorgsdage, barns lægebesøg eller barns 2. hele sygedag.

Det er din arbejdsplads, der fastsætter frister og procedurer for administrationen af fritvalgskontoen.

​Ja. Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, har du som udgangspunkt ikke ret til en fritvalgsordning, betaling for søgnehelligdage eller de 5 feriefridage.

Du kan dog selv indgå aftale med din arbejdsgiver om en fritvalgsordning.

Vil du høre mere om muligheden for at få en overenskomst, så kontakt din Metalafdeling.

​Nej. Pengene på din fritvalgskonto forsvinder ikke, hvis du ikke når at bruge dem. Så bliver beløbet videreført til udbetaling i det kommende ferieår.

Du får penge fra din fritvalgskonto udbetalt samtidig med din løn. De lokale parter kan indgå aftaler om udbetaling, og de kan herunder aftale, at der udbetales et beløb, uden at medarbejderen holder fri. Se nærmere i overenskomsten for reglerne.

​Du kan se på din lønseddel, hvor meget der er opsparet på din fritvalgskonto. Det skal fremgå tydeligt. Hvis du er i tvivl, så tag fat i din tillidsrepræsentant eller Metalafdeling.

​Husk at give din arbejdsgiver, når du ved, hvornår du vil holde fri.

Det er din arbejdsplads, der fastsætter frister og procedurer for administrationen af fritvalgskontoen.

Du kan selv vælge beløbets størrelse alt afhængig af, hvor meget der står på kontoen.

​Har du børn under 14 år, har du mulighed for 2 børneomsorgsdage pr. ferieår.

Vil du benytte dig af børneomsorgsdage, skal du give din arbejdsgiver besked. Det er din arbejdsplads, der fastsætter frister og procedurer for administrationen af fritvalgskontoen.

Vil du gerne bruge fritvalgsordningen til at spare ekstra op til pensionen, skal du give din arbejdsgiver besked skriftligt. Så bliver pengene automatisk overført til dit pensionsselskab.

Giv besked til din arbejdsgiver inden 1. august.

Du kan altid tjekke din pension på pensionsinfo.dk.

​5 år før du kan gå på pension, kan du bl.a. vælge at bruge fritvalgskontoen til at finansiere seniordage.

Du kan enten bruge værdien af dine feriefridage (6. ferieuge) og/eller hele din fritvalgsopsparing, som din arbejdsgiver indbetaler hver måned ud over din løn.

Hvis du alene bruger værdien af dine feriefridage (den 6. ferieuge) i 5 år inden din folkepensionsalder, så har du sparet 25 dage op.

Du kan maximalt komme op på 39 seniordage om året startende fra 5 år før din folkepensionsalder. Det kan du opnå ved at bruge værdien af dine feriefridage (den 6. ferieuge) i 5 år, inden din seniorordning træder i kraft (10 år før din folkepensionsalder) og hele din fritvalgsopsparing og ved at bruge noget af din pensionsindbetaling.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokale Metalafdeling for at høre nærmere.

​Hvis du ikke får løn på søgnehelligdage (helligdage, der falder på hverdage), sætter din arbejdsgiver 4 procent af din ferieberettigede løn ind på din Fritvalgs Lønkonto. Så kan du vælge, hvad du vil bruge dem til. 

Fritvalgsordninger kan være forskellige fra overenskomst til overenskomst. Så tag fat i din tillidsrepræsentant eller Metalafdeling, hvis du er i tvivl. Der er fritvalgsordning i disse overenskomster: 

Industriens Overenskomst

Industriens Funktionæroverenskomst

Metal-Transportoverenskomsten (DIO I)

Faglærteoverenskomsten (DIO II)

DM-Arbejdsgiver (Maskinhandlerforeningen)

INEOS Offshore

VVS-overenskomsten (TEKNIQ Arbejdsgiverne)

DTL, Dansk Erhverv

Industri- og VVS-overenskomsten (TEKNIQ Arbejdsgiverne)

Dansk Byggeri

Find alle overenskomsterne her