Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020 og skal sikre, at du ikke længere skal vente op til 16 måneder på at kunne holde betalt ferie.

Ny ferielov

  • Fra 1. sept. 2020 gælder samtidighedsprincippet, som betyder, at du optjener og afholder ferie samtidig.
  • Du skal ikke længere optjene ferie i et helt år, før du kan holde ferien.
  • Med den nye ferielov strækker optjeneningsåret, nu også kaldet ferieåret, sig fra 1. september til 31. august. Det er nyt, for vi er vant til, at ferieåret løbet fra 1. januar til 31. december. Den nye ferielov giver også mulighed for at afholde ferie i fire måneder ud over optjeningsåret. Det vil sige, at du har 16 måneder at lægge din ferie i, frem for 12 som i dag.
  • Du har stadig krav på at holde tre ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. sept.
  • Den nye lov ændrer ikke på de 5 feriefridage, feriegodtgørelse eller Fritvalgs Lønkontoen. Den gælder kun for de 5 uger betalt ferie, som er sikret i ferieloven.

​Den nye ferielov træder i kraft d. 1. september 2020. Den nye ferielov kommer med samtidighedsferie, som betyder, at du kan holde betalt ferie allerede måneden efter, du har optjent den.
Den 1. september 2019 starter overgangen til den nye ferielov.

Der gælder særlige regler for optjening og afholdelse af ferie i overgangsperioden. Som lærling har du ret til 16,64 feriedage med løn i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Holder du som lærling ikke de 16,64 dage i det ”korte” ferieår, kan de ikke overføres til den nye periode, med den nye lov der starter 1. september 2020.

Der kan dog være visse undtagelser, fx hvis du har optjent retten til betalingen. Kontakt din lokale metalafdeling for at finde ud af, hvilke regler der gælder for dig.

​Hvis du gerne vil på din årlige efterårsferie i september eller oktober 2020, hvor den nye ferielov netop er trådt i kraft, kan det stadig lade sig gøre. Du har nemlig mulighed for at holde ferien for ferie, der er optjent og overført fra den tidligere ferieordning og naturligvis for ferie optjent fra den 1. september 2020 i den nye ordning.

Du har også mulighed for at bruge dage fra din overenskomstsikrede sjette ferieuge. Den er ikke påvirket af ferieændringer.

Særligt for efterårsferien 2020 gælder det, at du kan "låne" feriedage på forskud. Det vil kræve en forhåndaftale med din arbejdsgiver.

​Hvis du har fået nyt job efter 1. januar 2019, er du under en særlig overgangsordning.
Begynder du i arbejde mellem 1. januar 2019 og 1. september 2019 optjener du 2,08 feriedage pr. måned, du arbejder. De optjente feriedage kan bruges til at holde betalt ferie i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020.

​Beløbet ændrer sig ikke. Men princippet om samtidighedsferie betyder, at det årlige ferietillæg ikke udbetales ved ferieårets start, når den nye ferielov træder i kraft. Derfor skal ferietillægget enten udbetales samtidig med, at den tilhørende ferie bliver afholdt, eller to gange årligt. Det er op til arbejdsgiveren.
Vælger arbejdsgiver at udbetale ferietillægget to gange årligt, bliver det for perioden 31. september til 1. maj udbetalt med lønnen for maj måned, mens det reseterende bliver udbetalt med lønnen for august måned.

​Ja. Den nye ferielov giver mulighed for ar holde ferie på forskud. Hvis du vel og mærke kan blive enig med din arbejdsgiver om en aftale.

​Ja, det ændrer ferieloven ikke på. Du har stadig krav på at holde tre ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september.

​Begrebet samtidighedsferie er indført, da det giver dig mulighed for mere fleksibel brug af dine feriedage, som stadig er 2,08 pr. måned. De dage, du optjener i den ene måned, kan du bruge til at holde betalt ferie i den næste. Du kan stadig samle dage og holde flere ugers sammenhængende ferie.

​Den nye ferielov betyder, at du i overgangsperioden i princippet optjener 10 ugers betalt ferie til afholdelse i samme periode. Men så mange ugers ferie på ét år vil skade arbejdsmarkedet. Derfor indefryses den ferie, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Du får pengene udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet. Indefrysningen forringer altså ikke dine muligheder for betalt ferie.

Overgangsordningen sikrer, at du kan holde den betalte ferie, du har krav på, mens der sker et skifte fra den nuværende til den nye ferielov.
Optjent ferie fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019, kan du bruge til at holde ferie fra 1. maj 2020 til 31. august 2020, det er 16,7 feriedage.
Fra 1. september 2020 gælder det nye princip om samtidighed. Det betyder, at du optjener og afholder ferie samtidig.
Den ferie, du optjener fra den 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver indefrosset. Den kan ikke afholdes eller udbetales, før du forlader arbejdsmarkedet.

​Den nye ferielov ændrer ikke på feriefridage, ferietillæg, feriegodtgørelse eller Fritvalgs Lønkontoen. Den ændrer kun på reglerne for de fem ugers betalt ferie, som er sikret gennem ferieloven.