Det er et fald på 10 pct. point i forhold til sidste års undersøgelse. AMU-kurser er fortsat den mest populære form for kompetenceløft, men antallet af kursister er faldet dramatisk siden 2009. Der er behov for at vende den negative udvikling, da det vil gavne både medarbejdere, virksomheder og arbejdsmarkedet som helhed.