Fagforening
Fagforeningskontingent varierer fra 491,75 - 580,75 kroner om måneden. Kontingentet varierer fra afdeling til afdeling. Du får automatisk skattefradrag på op til 6.000 kr. om året.

Fritidsulykkesforsikring: 31,50 kroner pr. måned.
Denne forsikring kan tilkøbes af fagforeningsmedlemmer.

Klubkontingent bestemmes af klubberne på arbejdspladserne.

A-kasse

A-kassekontingent for fuldtidsforsikrede: 522 kroner om måneden.
Metal A-kasse opkræver beløbet og sender statsbidraget videre til statskassen. Du får automatisk fuldt skattefradrag på hele beløbet.

Lærlinge og elever
150 kroner om måneden - for lærlinge på hovedforløb og med en lærekontrakt.

35 kroner om måneden for lærlinge i skoleoplæring og medlemmer på SU.

0 kroner for elever på grundforløb.

Alle disse tal gælder for 2023