Fagforening
Fagligt kontingent: 359,50 kroner om måneden.
Dette kontingent betaler du som medlem af forbundet Dansk Metal. Pengene bruges til alle Dansk Metals aktiviteter. Som forbundsmedlem får du også gruppelivsforsikring.

Afdelingskontingent: Varierer fra 112 kroner til 229,75 kroner om måneden.
Dette kontingent betaler du som medlem af forbundet. Kontingentet varierer fra afdeling til afdeling.

Fritidsulykkesforsikring: 31,50 kroner pr. måned.
Denne forsikring er valgfri både for almindelige medlemmer og lærlinge.

Klubkontingent: bestemmes af klubberne selv på arbejdspladserne.

A-kasse

Kontingent for fuldtidsforsikrede: 506 kroner om måneden.
Dette kontingent betaler du som fuldtidsforsikret medlem af Metal A-kasse. Pengene går til finansiering af dagpenge ved ledighed. Kontingentet består af et statsbidrag på 348 kroner, et ATP-bidrag på 7 kroner og et administrationsbidrag på 151 kroner.
Metal A-kasse opkræver beløbet og sender statsbidraget videre til statskassen.

Efterlønsbidraget: 508 kroner om måneden.
Dette bidrag betaler du, hvis du er tilmeldt efterlønsordningen. Bidraget sikrer, at du kan få efterløn ifølge nærmere regler og opkræves særskilt.

Lærlinge
150 kroner om måneden - for lærlinge på hovedforløb og med en lærekontrakt. I beløbet indgår afdelingskontingent på 45 kroner. For voksenlærlinge kan der desuden komme a-kassekontingent og efterlønsbidrag oven i.

35 kroner om måneden for skolepraktikelever og medlemmer på SU.

0 kroner for elever på grundforløb.

Alle disse tal gælder for 2020.