​Få konkret inspiration og redskaber til at tiltrække og fastholde kvinder og etniske minoriteter som erhvervsskole, virksomhed og uddannelsesvejleder. Erfaringer fra et tværgående projekt om mangfoldighed i industriuddannelserne.