Hvor meget kan jeg få i dagpenge?

Din dagpengesats afhænger af størrelsen på din lønindtægt forud for din ledighed. Som nyuddannet får du en fast sats. Satsen afhænger også af, om du er fuldtids- eller deltidsforsikret.

heroImage

Hvad kan du få i dagpenge?

Når du melder dig ledig, regner Metal A-kasse din dagpengesats ud. Vi kigger på din indtægt i de seneste 24 måneder. Din dagpengesats beregnes ud fra de 12 måneder, hvor du har tjent mest. Hvis du har haft færre end 12 måneder med indtægt, beregner vi satsen på grundlag af alle månederne med indtægt. Du kan kun bruge indtægter fra måneder, hvor du har været medlem af a-kassen.

Du kan få udbetalt 90 % af din løn, men højst den maksimale dagpengesats.

Dagpenge som fuldtids- eller deltidsforsikret

Er du fuldtidsforsikret lønmodtager, kan du få op til 20.359 kroner pr. måned i dagpenge (100%-satsen). Hvis du opfylder nogle betingelser, kan du få et beskæftigelsestillæg og få op til  24.199 kroner pr. måned i dagpenge i de første 3 måneders sammenlagte ledighed (118,86%-satsen).

Er du deltidsforsikret lønmodtager, kan du få op til 13.573 kroner pr. måned (100%-satsen). Hvis du opfylder nogle betingelser, kan du få et  beskæftigelsestillæg og få op til  16.133 kr. pr. måned i de første 3 måneders sammenlagte ledighed (118,86%-satsen).

Tillæg i de første tre måneder som ledig

Beskæftigelsestillægget udbetales i sammenlagt 3 måneders ledighed.  

I timer svarer 3 måneders sammenlagt ledighed til 481 timers forbrug af dagpenge for et fuldtidsforsikret medlem. For en måned kan du få dagpenge i op til 160,33 timer som fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret svarer 3 måneders sammenlagt ledighed til 390 timers forbrug af dagpenge. For en måned kan du få dagpenge i op til 130 timer som deltidsforsikret.

Dagpenge til nyuddannede med eller uden børn

Som nyuddannet får du dimittendsats. Hvis du forsørger et barn under 18 år, er din sats 82% af den maksimale dagpengesats.

Hvis du ikke er forsørger, er din sats 71,5% af den maksimale dagpengesats. Men dagpengesatsen nedsættes efter tre måneders sammenlagt ledighed. Hvis du er under 30 år og ikke er forsørger, nedsættes dine dagpenge til 49,17 %. Hvis du er fyldt 30 år og ikke er forsørger, er procentsatsen 62,11%.

Tabellerne viser de aktuelle satser og procentsatser:

Dagpengesats, lønmodtager

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

100 procentsats

20.359 kr./md.

13.573 kr./md.

118,86 procentsats. Dagpenge inklusive beskæftigelsestillæg i de første 481/390 timers forbrug af dagpenge

24.199 kr./md.

16.133 kr./md.

Dagpengesats, nyuddannet med forsørgerpligt

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

82 procentsats

16.694 kr./md.

11.130 kr./md.

Dagpengesats, nyuddannet uden forsørgerpligt

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

Under 30 år, første 481/390 timers forbrug af dagpenge,

71,5 procentsats

14.557 kr./md.

9.705 kr./md.

Under 30 år, efter 481/390 timers forbrug af dagpenge,

49,17 procentsats

10.011 kr./md.

6.674 kr./md.

Fyldt 30 år, første 481/390 timers forbrug af dagpenge,

71,5 procentsats

14.557 kr./md.

9.705 kr./md.

Fyldt 30 år, efter 481/390 timers forbrug af dagpenge,

62,11 procentsats

12.645 kr./md.

8.430 kr./md.

Dagpengesats, ungesats

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

50 procentsats

10.180 kr./md.

6.787 kr./md.

Dagpengesats under uddannelsesløft

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

80 procentsats

16.287 kr./md.

10.858 kr./md.

110 procentsats. Forsikrede med ret til at påbegynde en erhvervsuddannelse på den særlige positivliste 

22.395 kr./md.

14.930 kr./md.

Arbejdsgivers dagpengegodtgørelse (G-dage)

Hel dagpengegodtgørelse

940 kr. pr. dag

½ dagpengegodtgørelse

470 kr. pr. dag

Modregning i dagpengene

Vær opmærksom på, at arbejde og visse andre aktiviteter og indtægter skal modregnes i dine dagpenge.

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe os

3363 2200

Mandag til torsdag kl. 8.30 – 17.00

Fredag kl. 8.30 – 14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os  eller kontakte din lokalafdeling