Har du lyst til at dygtiggøre dig?

Ansat i staten: Sådan gør du, hvis du ønsker opkvalificering via midler fra Den Statslige Kompetencefond.

​Har du lyst til at dygtiggøre dig? Så kan du søge økonomisk tilskud til kurser, uddannelsesmateriale og transport fra Den Statslige Kompetencefond.

Vigtige facts

  • Fonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten.
  • Aftal ansøgningen med din leder. Din arbejdsgiver skal medfinansiere den kompetenceudvikling, du ansøger om støtte til. Det kan være i form af arbejdstid og/eller økonomiske midler.
  • Hvem: Alle ansatte i staten, der er dækket af overenskomsten mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (Offentligt Ansattes organisationer OAO) Det er du, hvis du er statsligt ansat under en overenskomst hos Dansk Metal.

​Det er dig selv, der skal søge midlerne efter aftale med din arbejdsgiver. Her er der et par råd til, hvad du kan gøre for at sætte skub i sagerne.

Det kan du selv gøre

  • På din årlige medarbejderudviklingssamtale kan du gøre opmærksom på, at du ønsker at opkvalificere dig, og at du er interesseret i at få lagt en plan.
  • Du kan på din medarbejderudviklingssamtale gøre opmærksom på, at afdelingen kan få støtte til opkvalificering af ikke bare dig, men også dine kolleger.

​Få inspiration til hvilke efter- og videreuddannelser, du kan tage ved at bestille en uforpligtigende Metal KarrierePlan.