Løn

Industriens Overenskomst sikrer, at din løn skal stige to gange om året, når du er lærling.

heroImage

Tjek din lærlingeløn

Med vores lønberegner kan du altid hurtigt og nemt se, om du får den løn, du har ret til.

Du kan også læse om du opfylder kravene for at modtage voksenlærlingeløn

Satserne for lærlingeløn

Satserne for lærlingeløn i Industriens Overenskomst er udtryk for, hvad lærlinge som minimum skal have i løn. Lærlinge stiger i løn efter bestået grundforløb og et halvt års virksomhedsoplæring. Lærlinge skal stige et løntrin hvert år på denne dato. Derudover sikrer overenskomsten også, at lønnen bliver reguleret hvert år 1. marts.

Vigtigt! Lønsatserne gælder ikke, hvis du er på SU.

Sådan stiger du i sats

Når du starter på uddannelsen, er du på sats 1. Du skifter til sats 2, når du enten har bestået grundforløbet og et halvt års virksomhedsoplæring eller har afsluttet uddannelsesaftalens 1. år, og skoleophold ikke har været en del af dette år (ny mesterlære). På denne dato skal din lønsats stige hvert år fremover. Har du merit for tidligere beskæftigelse, starter du på en højere lønsats, alt efter mængden af merit. 

Løn og tillæg

Satserne i overenskomsten er en mindsteløn. Du eller din tillidsrepræsentant må altid gerne aftale dig frem til en højere løn, tillæg eller bonustillæg. Det hedder en lokalaftale. 

I en lokalaftale indgår:

  • din dygtighed
  • din indsats i produktionen
  • særlige gener ved arbejdet
  • andet, der er relevant på din arbejdsplads. 

Du har også ret til en årlig lønforhandling via overenskomsten. Du kan enten forhandle selv, eller din tillidsrepræsentant kan gøre det. 

Vigtigt! Hvis dine udlærte kolleger får et genetillæg, så har du også ret til det tillæg, hvis du udfører det samme arbejde.

EUX

EUX-lærlinge stiger i løn efter bestået grundforløb og et halvt års virksomhedspraktik. 
EUX-lærlinge skal stige et løntrin hvert år på denne dato.

Mindstebetalingen for lærlinge uanset alder

SatsPeriode1.3.20231.3.2024
10-1 år77,06 kr.79,75 kr.
21-2 år87,35 kr.90,40 kr.
32-3 år93,90 kr.97,20 kr.
43-4 år108,75 kr.112,55 kr.
5over 4 år131,40 kr.136,00 kr.
VOKSENLÆRLINGE131,65 kr.136,15 kr.

Vi tjekker, at du får det rigtige i løn. Send din uddannelsesaftale og lønseddel til lontjek@danskmetal.dk.

Løn i skoleoplæring

Hvis du ikke kommer i lære i en virksomhed, kan du komme i skoleoplæring - får du denne løn:

  • Under 18 år: 772 kr. om ugen
  • Over 18 år: 1.843 kr. om ugen

Lærling i kommune, region eller i staten

Hvis du er i praktik i en kommune i hovedstadsområdet, er din månedsløn det første år 12.322,45 kr. og lidt lavere uden for hovedstadsområdet.

Din løn stiger også, når du er i praktik i det offentlige – og afhænger af, hvor du er i praktik.

Du eller din tillidsrepræsentant kan forhandle en højere løn hjem til dig.

Voksenlærling

Du får mere i løn, hvis du er over 25 år

Pension og forsikringer

Du er sikret pensionsordning og forsikringer gennem overenskomsten. Men der gælder særlige regler for lærlinge.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Ring til Dansk Metal og få en snak med en af vores medarbejdere.

3363 2000

Mandag-torsdag: 08.30-17.00
Fredag: 08.30-14.00

Husk, at du også altid er velkommen til at skrive til os eller bestille en opringning. Se vores kontaktmuligheder.