​Industrien har fået nye 3-årige overenskomster. Det kommer til at give et kæmpe uddannelsesløft til de ansatte og vil blandt andet give bedre vilkår for seniorer og børnefamilier og samtidig generelt sikre flere penge til alle.

De 230.000 ansatte på de danske industriarbejdspladser kan se frem til forbedringer, når det gælder blandt andet efteruddannelse, seniorordninger, forældreorlov, børns sygdom og vikararbejde samtidig med, at der generelt bliver ekstra penge til alle grupper. Det er resultatet efter, at CO-industri og Dansk Industri søndag formiddag indgik forlig om nye overenskomster efter et døgns forhandlinger. Overenskomsterne rækker de næste tre år frem.

Efter- og videreuddannelse er et helt afgørende element i de nye overenskomster. Industrien sætter de kommende tre år 200 millioner kroner af til et uddannelsesløft, der ikke tidligere er set på samme niveau i forbindelse med en overenskomst på det danske arbejdsmarked. Indsatsen skal hæve tusindvis af ufaglærte til faglært niveau og videreuddanne faglærte og funktionærer samt løfte folk med læse- og skrivevanskeligheder.

- Det bliver et historisk løft, som skal flytte hele uddannelsesniveauet på de danske industriarbejdspladser, hvilket er helt afgørende for Danmarks fremtid. Den teknologiske udvikling på industriarbejdspladserne kræver et væsentligt kompetenceløft. Med denne aftale sikrer vi trygheden og fremtiden for vores medlemmers beskæftigelse, siger forbundsformand i Dansk Metal og formand for CO-industri Claus Jensen.

Derudover er der en række andre forbedringer i den nye overenskomstaftale, som blandt andet er:

  • Ret til seniorordning i op til 32 dage om året
  • Hurtig afklaring af om arbejde udefra er vikar- eller entreprisearbejde
  • Fuld løn under forældreorlov
  • Bedre forhold for vikarer
  • Indførelse af to børneomsorgsdage
  • Udvidet mulighed for at holde fri ved barns sygdom og indlæggelse
  • Flere penge på Fritvalgs Lønkontoen, lærlingeløn og overarbejdssatser m.v.

- Med denne række af forbedringer har vi indgået en overenskomstaftale, som alle grupper af industriansatte får glæde af. Vi har forbedret vilkårene på de hovedområder, som medlemmerne af de ni medlemsforbund har peget på forud for forhandlingerne for blandt andet seniorer og børnefamilier. Vi har desuden givet tillidsrepræsentanterne et endnu stærkere værktøj til at sikre overenskomstmæssige vilkår, når der hyres arbejdskraft udefra, siger CO-industris næstformand Mads Andersen, der også peger på, at den fulde løn under forældreorlov forhåbentlig kan medvirke til, at fædrene vil holde mere orlov.

Industriens overenskomster består af Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte samt Industriens Funktionæroverenskomst for tekniske og administrative funktionærer. Lønnen er – bortset fra en fastsat mindsteløn – ikke en del af de centrale overenskomstforhandlinger i industrien, men fastsættes via årlige lokale lønforhandlinger på de enkelte virksomheder.

Overenskomstaftalerne bliver senere sendt til afstemning, hvor medlemmerne skal tage stilling til forliget.