Det skal du være opmærksom på

  • Industriens Overenskomst er indgået mellem Dansk Industri og CO-industri.
  • Det er den største overenskomst på det private arbejdsmarked, og den første der bliver forhandlet på plads i forbindelse med overenskomstfornyelse på det private arbejdsmarked.
  • Den lægger rammerne for de andre og mindre overenskomster på det private arbejdsmarked.
  • Det er en timelønsoverenskomst.
  • Spørg altid din arbejdsgiver, om der er overenskomst.

 

​Industriens Overenskomst sikrer dig:
- Minimalløn
- Krav på en årlig lønforhandling
- Pension
- 37 timers dagsarbejde pr. uge eller 34 timer pr. uge på skiftehold
- Overtidsbetaling
- Fratrædelsesgodtgørelse
- Skifteholdstillæg og tillæg for forskudt tid
- Betaling for ude- og rejsearbejde
- Overenskomstmæssige fridage
- Feriefridage
- Fritvalgs Lønkonto
- Opsigelsesvarsler
- Løn under sygdom
- Efteruddannelse, også ved afskedigelse
- Selvvalgt uddannelse/aftalt uddannelse
- Løn under barselsorlov (se fordeling af ugerne mellem forældrene i din overenskomst)
- Ekstra pensionsindbetaling
- Løn under barns sygdom, lægebesøg eller hospitalsindlæggelse
- Børneomsorgsdage
- Mulighed for seniorordning
- Seniorfridage
- Kompetenceudvikling (IKUF)

​Ja. Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst og Industriens Organisationsaftaler samt relevante protokollater er alle tilgængelige som e-bøger.

Se hvordan du henter dem

Nej. Spørg altid til lønnen, da den forhandles på arbejdspladsen, hvor lønnen i gennemsnit vil være noget højere.

Brug lønberegner og se gennemsnitslønnen