Tele Vest, bare bedre

Er du ansat som lønmodtager i TDC Koncernen, så er vi én af de fire Tele afdelinger i Dansk Metal, der forhandler din overenskomst. Det er os, der har forhandlet din pension, din fritvalgskonto, din overtidsbetaling og mange andre ting. Dansk Metal er den fagforening, der kender Nuuday og TDC Net bedst og via vores tillidsrepræsentanter kan vi tale din sag i alle dele af dit arbejdsliv. 

Vi er afdelingen for ansatte hos TDC i Vestdanmark og andre, der tidligere har været ansat hos TDC Group.

Metal Tele Vest på Facebook

Du kan følge vores side på Facebook for at holde dig opdateret, eller blive med i vores gruppe for afdelingens medlemmer.

Hvad koster et medlemskab?

FT

Fuldtidskontingent 37 t/u

558,25 kr/mdr

TL

Timeløns ansat i kundecenter

250 kr/mdr

EL

Elev/Lærlinge kontingent

150 kr/mdr

P

Pensionist kontingent

47,50 kr/mdr

GL

Gruppelivsforsikring

22,50 kr/mdr

AK

A-kasse

535 kr/mdr (her vil du blive indmeldt i dit lokalområdes A-kasse)