Satser for nyuddannede

Som nyuddannet afhænger din dagpengesats blandt andet af din alder og af, om du har forsørgerpligt for et barn under 18 år. Og i nogle situationer nedsættes din dagpengesats efter 3 måneders sammenlagt ledighed.

heroImage

Dagpengesats, nyuddannet med forsørgerpligt

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

82 procentsats

16.694 kr./md.

11.130 kr./md.

Dagpengesats, nyuddannet uden forsørgerpligt

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

Under 30 år, første 481/390 timers forbrug af dagpenge,

71,5 procentsats

14.557 kr./md.

9.705 kr./md.

Under 30 år, efter 481/390 timers forbrug af dagpenge,

49,17 procentsats

10.011 kr./md.

6.674 kr./md.

Fyldt 30 år, første 481/390 timers forbrug af dagpenge,

71,5 procentsats

14.557 kr./md.

9.705 kr./md.

Fyldt 30 år, efter 481/390 timers forbrug af dagpenge,

62,11 procentsats

12.645 kr./md.

8.430 kr./md.

Dagpengesats, ungesats

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

50 procentsats

10.180 kr./md.

6.787 kr./md.

Dagpengesats, lønmodtager

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

100 procentsats

20.359 kr./md.

13.573 kr./md.

118,86 procentsats. Dagpenge inklusive beskæftigelsestillæg i de første 481/390 timers forbrug af dagpenge

24.199 kr./md.

16.133 kr./md.

Tre situationer = tre muligheder

Hvis du har fået lærlingeløn under uddannelsen

Har du fået løn som lærling under din uddannelse, kan du få det, der hedder dagpenge som lønmodtager.

Det kræver to ting:

 1. Du har været medlem af Metal A-kasse i mindst 12 måneder, før din uddannelse er afsluttet.
 2. Du skal have tjent mindst 263.232 kr. i den tid, du har været medlem af a-kassen. Du kan højest medregne 21.936 kr. pr. måned ved opgørelsen af indkomstkravet.

Hvor længe og hvor meget kan du få i dagpenge?

Du kan få dagpenge i 2 år. Dagpengesatsen er op til 20.359 kr. pr. måned. Beløbet afhænger af, hvad du har tjent, inden du melder dig ledig. 
I nogle tilfælde har du mulighed for at få et beskæftigelsestillæg, så du kan få dagpenge på op til 24.199 kr. pr. måned i de første tre måneders sammenlagt ledighed.

Hvad skal du ellers huske?

Det er gratis at være medlem af Metal A-kasse, mens du er under uddannelse.

Nyuddannet - uden lærlingeløn eller uden forudgående medlemskab af a-kassen

Som nyuddannet kan du få ret til dagpenge - også selv om du ikke har fået lærlingeløn under uddannelsen, og selv om du ikke har været medlem af a-kassen i mindst 12 måneder forud for afslutningen af din uddannelse. Det hedder dagpenge med dimittendsats.

Det kræver fire ting:

 1. Du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, som er normeret til mindst 18 måneders varighed som fuldtidsstudium, fx en erhvervsuddannelse (EUD eller EUX) eller en erhvervsakademiuddannelse.
 2. Du skal melde dig ind i Metal A-kasse inden 14 dage efter du afslutter din uddannelse.
 3. Du skal opfylde et sprogkrav, fx ved at have gennemført 6. klassetrin i folkeskolen eller bestået enkeltfag i dansk eller dansk som andetsprog på en erhvervsuddannelse. Hvis du ikke opfylder sprogkravet, skal du opfylde et såkaldt tilknytningskrav.
 4. Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før, du begyndte på din uddannelse, og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Hvor længe og hvor meget kan du få i dagpenge?

Du kan få dagpenge i 1 år. Dagpengesatsen er mellem 10.011 kr. og 16.694 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret. Beløbet afhænger af, om du er under 30 år eller er fyldt 30 år, om du har et barn under 18 år, og hvor længe du har modtaget dagpenge.

Hvad skal du ellers huske?

Det er gratis at være medlem af Metal A-kasse, mens du er under uddannelse.

Du undgår 1 måneds karens som ledig nyuddannet, hvis du har været medlem af a-kassen i mindst 12 måneder forud for, at du afslutter din uddannelse.

Rene Bruhn svejser fjernvarmerør sammenSvejsning af fjernvarmerør på grund.

Hvis du har arbejdet efter du afslutter din uddannelse

Du kan få mere i dagpenge end dimittendsatsen, hvis du har du haft et job efter afslutningen af din uddannelse. Dit lønarbejde lægges sammen med perioder, hvor du har været under uddannelse. Det kaldes at få dagpenge efter sammenlægningsreglen

Det betyder, at selv et kortvarigt job på én time kan give dig mulighed for at få mere i dagpenge - og i længere tid. 

Det kræver fem ting:

 1. Du har været medlem af Metal A-kasse i mindst 12 måneder før, du melder dig ledig.
 2. Du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, som er normeret til mindst 18 måneders varighed som fuldtidsstudium, fx en erhvervsuddannelse (EUD eller EUX) eller en erhvervsakademiuddannelse.
 3. Du har IKKE opnået dagpengeret som nyuddannet (dimittend). Du har således ikke ladet dig optage i a-kassen som nyuddannet inden for de første 14 dage efter afslutningen på din uddannelse. 
 4. Du har haft lønarbejde, som er udført efter du afsluttede din uddannelse.
 5. Din lønindtægt fra arbejde udført under og efter afslutningen på din uddannelse skal have været mindst 263.232 kr. Hver måned, hvor du har været under uddannelse og samtidig været medlem af a-kassen, medregnes i opgørelsen af indkomstkravet og tæller med en værdi svarende til 21.936 kr. pr. måned. Ved opgørelsen af indkomstkravet kan du højest medregne 21.936 kr. pr. måned. 

Hvor længe og hvor meget kan du få i dagpenge?

Du kan få dagpenge i 2 år. Dagpengesatsen er op til 20.359 kr. pr. måned. Beløbet afhænger af, hvad du har tjent, inden du melder dig ledig.
I nogle tilfælde har du mulighed for at få et beskæftigelsestillæg, så du kan få op til 24.199 kr. pr. måned i dagpenge i de første tre måneders sammenlagt ledighed.

Hvad skal du ellers huske?

Det er gratis at være medlem af Metal A-kasse, mens du er under uddannelse.

Modregning i dagpengene

Vær opmærksom på, at arbejde og visse andre aktiviteter og indtægter skal modregnes i dine dagpenge.

Få gratis a-kasse, mens du er under uddannelse

Afspil video

Se videoen "Når jeg bliver ledig"

Denne video fortæller om, hvad du skal gøre som ledig.

Ring til Metal A-kasse

Hvis du mister dit arbejde og skal melde dig ledig eller har andre spørgsmål om dagpenge

3363 2122

Mandag til torsdag kl. 8.30-17.00

Fredag kl. 8.30-14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os eller kontakte din lokalafdeling