Jeg har arbejdet i udlandet

Læs om dine muligheder for at få dagpenge i Metal A-kasse efter at have arbejde i udlandet

Det skal du være særligt opmærksom på, når du vender hjem til Danmark efter arbejde i udlandet

  • Meld dig ind i Metal A-kasse, når du kommer tilbage til Danmark. Det er vigtigt, at du kontakter Metal A-kasse senest 8 uger efter, at du stopper med at arbejde i det andet EU/EØS-land. Dette gælder, uanset om du har arbejde eller er ledig, når du kommer hjem.
  • Som ledig ved hjemkomsten til Danmark, skal du som udgangspunkt have været forsikret mod ledighed i det land, hvor du arbejdede, hvis det var inden for EU/EØS-området. Hvis du har arbejdet uden for EØS, skal du have beholdt din arbejdsløshedsforsikring i Danmark.
  • Du kan overføre dine beskæftigelses- og forsikringsperioder fra dit arbejde i udlandet. Perioderne medregnes ved opgørelsen af indkomstkrav og medlemsanciennitet for at kunne være berettiget til dagpenge i den danske a-kasse.
  • Hvis du aldrig har været medlem af en dansk a-kasse – eller det er mere end 5 år siden, at du var medlem af en dansk a-kasse – skal du opfylde 2 betingelser for at kunne medregne beskæftigelses- og forsikringsperioder fra det andet EU/EØS-land:
    1) Du skal skriftligt søge om optagelse i Metal A-kasse senest 8 uger efter, at du ikke længere er forsikret i det andet land.
    2) Du skal begynde arbejde i Danmark senest 8 uger efter, at du er ophørt med at være forsikret i det andet land. Arbejdet i Danmark skal have en varighed på mindst 8 uger inden for 12 uger/ 3 måneder – svarende til 296 timer.

Det skal du gøre for at få dagpenge, når du har arbejdet i udlandet og vil søge dagpenge i Metal A-kasse

1

Meld dig ind i Metal A-kasse

Meld dig ind i Metal A-kasse, når du kommer tilbage til Danmark.

Det er vigtigt, at du kontakter Metal A-kasse senest 8 uger efter, at du stopper med at arbejde i det andet EU/EØS-land. Dette gælder, uanset om du har arbejde eller er ledig, når du kommer hjem.

2

Meld dig ledig og opret dit CV

På din første ledighedsdag skal du melde dig ledig og samtidig oprette dit CV på jobnet.dk 

3

Udfyld en ledighedserklæring

Du skal udfylde en ledighedserklæring, som er din ansøgning om dagpenge. Du udfylder en ledighedserklæring her på danskmetal.dk

4

Søg job aktivt

Som ledig skal du være aktivt jobsøgende. Du skal søge job seriøst og realistisk hver uge både inden for og uden for dit fagområde. Du kan benytte Metal Jobservice og din afdeling til at finde dit næste job.

5

Registrer job du vil søge og har søgt

På danskmetal.dk finder du din joblog. Her skal du registrere de job, du gerne vil søge, og de job, du har søgt. Brug din joblog mindst én gang om ugen. Det er din dokumentation for, at du er aktivt jobsøgende.

6

Overhold møder og aktiviteter

For at beholde retten til at få dagpenge er det vigtigt, at du overholder alle frister, aftaler og møder. Du skal deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud hos Metal A-kasse og i jobcenteret. Nogle af møderne har du selv ansvaret for at booke, så sørg for altid at holde dig orienteret om de bookingfrister, du modtager.

7

Udfyld et dagpengekort hver måned

Hver måned skal du udfylde dit dagpengekort på danskmetal.dk. På dagpengekortet skal du skrive, hvis du har været på ferie, har været syg eller har haft arbejde. Det er vigtigt, at du udfylder dagpengekortet senest den tredje sidste hverdag i måneden, hvis du vil have udbetalt dagpengene på månedens sidste bankdag.

8

Giv besked om sygdom

Du skal melde dig syg på Min side på jobnet.dk eller kontakte jobcenteret på første sygedag. Bliver du syg, kan du få dagpenge under de første 14 dages sygdom hos Metal A-kasse. Hvis du derefter fortsat er syg, kan du anmode din kommune om at få sygedagpenge. 

Når du bliver rask, skal du raskmelde dig på jobnet.dk.

9

Giv besked om ferie

Når du vil holde ferie, skal du melde det på Min side på jobnet.dk senest 14 dage før din første feriedage. Ellers har du pligt til at deltage i møder, samtaler, aktiviteter og aktiveringstilbud.

10

Giv besked, hvis du får et job

Afmeld dig som ledig dagpengemodtager på jobnet.dk, hvis du får fuldtidsarbejde med en varighed over 14 dage.

Hvis du har fast deltidsarbejde eller kortere ansættelsesforhold og ønsker supplerende dagpenge i a-kassen, skal du ikke afmelde dig som ledig dagpengemodtager. Under visse betingelser kan du få supplerende dagpenge i a-kassen, når du arbejder på nedsat tid.

Afspil video

Se videoen "Når jeg bliver ledig"

Denne video fortæller om, hvad du skal gøre som ledig.

Læs om betingelserne for at kunne få dagpenge

Se fordelene ved at være medlem af Metal A-kasse

Ring til Metal A-kasse

Hvis du mister dit arbejde og skal melde dig ledig eller har andre spørgsmål om dagpenge

3363 2122

Mandag til torsdag kl. 8.30-17.00

Fredag kl. 8.30-14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os eller kontakte din lokalafdeling