Jeg overvejer at sige mit job op

Der kan være mange forskellige årsager til, at du overvejer at opsige dit arbejde. Læs her om, hvad du skal være opmærksom på.

heroImage

Varsel til arbejdsgiver

Som udgangspunkt skal du give din arbejdsgiver en varsel.

Længden af din opsigelsesvarsel afhænger af betingelserne i dit ansættelsesforhold, herunder den overenskomst, som du eventuelt er dækket af.

Læs din ansættelseskontrakt og kontakt eventuelt din lokalafdeling for at høre om, hvor langt opsigelsesvarsel du skal give din arbejdsgiver.

Risiko for karantæne i a-kassen

Du får en karantæne på 3 uger for selvforskyldt ledighed, hvor du ikke kan få dagpenge i a-kassen, hvis du opsiger dit arbejde uden en gyldig grund.

Kontakt din lokalafdeling af a-kassen, inden du siger op, for at høre om de gyldige grunde til at opsige et arbejde uden at få karantæne.

Mellemperiode uden ret til dagpenge

Du kan ikke få dagpenge i Metal A-kasse, når årsagen til, at du opsiger dit arbejde, er, at du har konkrete fremtidsplaner.

Det gælder for eksempel, hvis du opsiger dit arbejde, fordi du skal:

  1. Overtage andet arbejde 
  2. Begynde selvstændig erhvervsvirksomhed 
  3. Begynde på eller fortsætte en uddannelse
  4. Gå på efterløn 
  5. Rejse til udlandet
  6. Flytte på grund af ægtefællens eller samleverens forhold

Du kan få dagpenge fra det tidspunkt, hvor du dokumenterer, at forudsætningen for din opsigelse af arbejdet er bortfaldet.

Afholdelse af ferie i opsigelsesperioden

Din arbejdsgiver kan pålægge dig at afholde optjent ferie i din opsigelsesperiode.

Kontakt din lokalafdeling for at høre mere.

Læs om betingelserne for at kunne få dagpenge

Det skal du gøre for at få dagpenge

1

Meld dig ledig og opret dit CV

På din første ledighedsdag skal du melde dig ledig og samtidig oprette dit CV på jobnet.dk 

2

Udfyld en ledighedserklæring

Du skal udfylde en ledighedserklæring, som er din ansøgning om dagpenge. Du udfylder en ledighedserklæring her på danskmetal.dk

3

Søg job aktivt

Som ledig skal du være aktivt jobsøgende. Du skal søge job seriøst og realistisk hver uge både inden for og uden for dit fagområde. Du kan benytte Metal Jobservice og din afdeling til at finde dit næste job.

4

Registrer job du vil søge og har søgt

På danskmetal.dk finder du din joblog. Her skal du registrere de job, du gerne vil søge, og de job, du har søgt. Brug din joblog mindst én gang om ugen. Det er din dokumentation for, at du er aktivt jobsøgende.

5

Overhold møder og aktiviteter

For at beholde retten til at få dagpenge er det vigtigt, at du overholder alle frister, aftaler og møder. Du skal deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud hos Metal A-kasse og i jobcenteret. Nogle af møderne har du selv ansvaret for at booke, så sørg for altid at holde dig orienteret om de bookingfrister, du modtager.

6

Udfyld et dagpengekort hver måned

Hver måned skal du udfylde dit dagpengekort på danskmetal.dk. På dagpengekortet skal du skrive, hvis du har været på ferie, har været syg eller har haft arbejde. Det er vigtigt, at du udfylder dagpengekortet senest den tredje sidste hverdag i måneden, hvis du vil have udbetalt dagpengene på månedens sidste bankdag.

7

Giv besked om sygdom

Du skal melde dig syg på Min side på jobnet.dk eller kontakte jobcenteret eller a-kassen på første sygedag. Bliver du syg, kan du få dagpenge under de første 14 dages sygdom hos Metal A-kasse. Hvis du derefter fortsat er syg, kan du anmode din kommune om at få sygedagpenge. 

Når du bliver rask, skal du raskmelde dig på jobnet.dk.

8

Giv besked om ferie

Når du vil holde ferie, skal du melde det på Min side på jobnet.dk senest 14 dage før din første feriedage. Ellers har du pligt til at deltage i møder, samtaler, aktiviteter og aktiveringstilbud.

9

Giv besked, hvis du får et job

Afmeld dig som ledig dagpengemodtager på jobnet.dk, hvis du får fuldtidsarbejde med en varighed over 14 dage.

Hvis du har fast deltidsarbejde eller kortere ansættelsesforhold og ønsker supplerende dagpenge i a-kassen, skal du ikke afmelde dig som ledig dagpengemodtager. Under visse betingelser kan du få supplerende dagpenge i a-kassen, når du arbejder på nedsat tid.

Afspil video

Se hvad du skal gøre, hvis du bliver ledig

Få indblik i, hvad du skal være særligt opmærksom på, samt de betingelser, du skal opfylde for at bevare din ret til dagpenge.

Se fordelene ved at være medlem af Metal A-kasse

Ring til Metal A-kasse

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe os

3363 2200

Mandag til torsdag kl. 8.30 – 17.00

Fredag kl. 8.30 – 14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os  eller kontakte din lokalafdeling