Jeg er nyuddannet

Læs om dagpenge til dig, der lige har fået dit svendebrev og andre nyuddannede.

heroImage

Sådan får du dagpenge

Husk:

 • Meld dig ind i Metal A-kasse inden 14 dage efter afslutningen af din uddannelse. Ellers kan du miste retten til dagpenge. 
 • Du skal have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, som er normeret til mindst 18 måneder som fuldtidsstudium, fx en erhvervsuddannelse (EUD eller EUX), en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbachelor.

Det får du udbetalt:

 • De første tre måneder får du dimittendsatsen, som er på 14.557 kr. om måneden, hvis du ikke er forsørger for et barn under 18 år. Efter 3 måneders sammenlagt ledighed får du 10.011 kr. om måneden, hvis du er under 30 år. Er du fyldt 30 år, får du 12.645 kr. om måneden efter 3 måneders ledighed. Du kan få dagpenge i et år.
 • Du kan få mere i dagpenge, hvis du har fået løn under uddannelsen og har været medlem af a-kassen i mindst 12 måneder, eller du har et barn under 18 år. 
 • Du undgår 1 måneds karens som ledig nyuddannet, hvis du har været medlem af a-kassen mindst 12 måneder forud for, at du afslutter din uddannelse.

Få overblik over din vej til dagpenge

1

Søg om optagelse som nyuddannet inden 14 dage fra afslutningen af uddannelsen

Det er vigtigt, at du søger om optagelse i Metal A-kasse som nyuddannet (dimittend) inden 14 dage fra afslutningen af din uddannelse.

Årsagen er, at du mister retten til dagpenge som nyuddannet, hvis du overskrider 14-dages fristen.

Hvis du allerede er medlem af Metal A-kasse, skal du skifte status til nyuddannet (dimittend) inden 14 dage fra afslutningen af din uddannelse for at kunne få mulighed for at vælge at gøre brug af dine rettigheder som nyuddannet.

2

Meld dig ledig og opret dit CV

På din første ledighedsdag skal du melde dig ledig og samtidig oprette dit CV på jobnet.dk 

3

Udfyld en ledighedserklæring

Du skal udfylde en ledighedserklæring, som er din ansøgning om dagpenge. Du udfylder en ledighedserklæring her på danskmetal.dk

4

Søg job aktivt

Som ledig skal du være aktivt jobsøgende. Du skal søge job seriøst og realistisk hver uge både inden for og uden for dit fagområde. Du kan benytte Metal Jobservice og din afdeling til at finde dit næste job.

5

Registrer job du vil søge og har søgt

På danskmetal.dk finder du din joblog. Her skal du registrere de job, du gerne vil søge, og de job, du har søgt. Brug din joblog mindst én gang om ugen. Det er din dokumentation for, at du er aktivt jobsøgende.

6

Overhold møder og aktiviteter

For at beholde retten til at få dagpenge er det vigtigt, at du overholder alle frister, aftaler og møder. Du skal deltage i samtaler, aktiviteter og tilbud hos Metal A-kasse og i jobcenteret. Nogle af møderne har du selv ansvaret for at booke, så sørg for altid at holde dig orienteret om de bookingfrister, du modtager.

7

Udfyld et dagpengekort hver måned

Hver måned skal du udfylde dit dagpengekort på danskmetal.dk. På dagpengekortet skal du skrive, hvis du har været på ferie, har været syg eller har haft arbejde. Det er vigtigt, at du udfylder dagpengekortet senest den tredje sidste hverdag i måneden, hvis du vil have udbetalt dagpengene på månedens sidste bankdag.

8

Giv besked om sygdom

Du skal melde dig syg på Min side på jobnet.dk eller kontakte jobcenteret eller a-kassen på første sygedag. Bliver du syg, kan du få dagpenge under de første 14 dages sygdom hos Metal A-kasse. Hvis du derefter fortsat er syg, kan du anmode din kommune om at få sygedagpenge. 

Når du bliver rask, skal du raskmelde dig på jobnet.dk.

9

Giv besked om ferie

Når du vil holde ferie, skal du melde det på Min side på jobnet.dk senest 14 dage før din første feriedage. Ellers har du pligt til at deltage i møder, samtaler, aktiviteter og aktiveringstilbud.

10

Giv besked, hvis du får et job

Afmeld dig som ledig dagpengemodtager på jobnet.dk, hvis du får fuldtidsarbejde med en varighed over 14 dage.

Hvis du har fast deltidsarbejde eller kortere ansættelsesforhold og ønsker supplerende dagpenge i a-kassen, skal du ikke afmelde dig som ledig dagpengemodtager. Under visse betingelser kan du få supplerende dagpenge i a-kassen, når du arbejder på nedsat tid.

Tre situationer = tre muligheder

Hvis du har fået lærlingeløn under uddannelsen

Har du fået løn som lærling under din uddannelse, kan du få det, der hedder dagpenge som lønmodtager.

Det kræver to ting:

 1. Du har været medlem af Metal A-kasse i mindst 12 måneder, før din uddannelse er afsluttet.
 2. Du skal have tjent mindst 263.232 kr. i den tid, du har været medlem af a-kassen. Du kan højest medregne 21.936 kr. pr. måned ved opgørelsen af indkomstkravet.

Hvor længe og hvor meget kan du få i dagpenge?

Du kan få dagpenge i 2 år. Dagpengesatsen er op til 20.359 kr. pr. måned. Beløbet afhænger af, hvad du har tjent, inden du melder dig ledig. 
I nogle tilfælde har du mulighed for at få et beskæftigelsestillæg, så du kan få dagpenge på op til 24.199 kr. pr. måned i de første tre måneders sammenlagt ledighed.

Hvad skal du ellers huske?

Det er gratis at være medlem af Metal A-kasse, mens du er under uddannelse.

Nyuddannet - uden lærlingeløn eller uden forudgående medlemskab af a-kassen

Som nyuddannet kan du få ret til dagpenge - også selv om du ikke har fået lærlingeløn under uddannelsen, og selv om du ikke har været medlem af a-kassen i mindst 12 måneder forud for afslutningen af din uddannelse. Det hedder dagpenge med dimittendsats.

Det kræver fire ting:

 1. Du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, som er normeret til mindst 18 måneders varighed som fuldtidsstudium, fx en erhvervsuddannelse (EUD eller EUX) eller en erhvervsakademiuddannelse.
 2. Du skal melde dig ind i Metal A-kasse inden 14 dage efter du afslutter din uddannelse.
 3. Du skal opfylde et sprogkrav, fx ved at have gennemført 6. klassetrin i folkeskolen eller bestået enkeltfag i dansk eller dansk som andetsprog på en erhvervsuddannelse. Hvis du ikke opfylder sprogkravet, skal du opfylde et såkaldt tilknytningskrav.
 4. Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før, du begyndte på din uddannelse, og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Hvor længe og hvor meget kan du få i dagpenge?

Du kan få dagpenge i 1 år. Dagpengesatsen er mellem 10.011 kr. og 16.694 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret. Beløbet afhænger af, om du er under 30 år eller er fyldt 30 år, om du har et barn under 18 år, og hvor længe du har modtaget dagpenge.

Hvad skal du ellers huske?

Det er gratis at være medlem af Metal A-kasse, mens du er under uddannelse.

Du undgår 1 måneds karens som ledig nyuddannet, hvis du har været medlem af a-kassen i mindst 12 måneder forud for, at du afslutter din uddannelse.

Rene Bruhn svejser fjernvarmerør sammenSvejsning af fjernvarmerør på grund.

Hvis du har arbejdet efter du afslutter din uddannelse

Du kan få mere i dagpenge end dimittendsatsen, hvis du har du haft et job efter afslutningen af din uddannelse. Dit lønarbejde lægges sammen med perioder, hvor du har været under uddannelse. Det kaldes at få dagpenge efter sammenlægningsreglen

Det betyder, at selv et kortvarigt job på én time kan give dig mulighed for at få mere i dagpenge - og i længere tid. 

Det kræver fem ting:

 1. Du har været medlem af Metal A-kasse i mindst 12 måneder før, du melder dig ledig.
 2. Du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, som er normeret til mindst 18 måneders varighed som fuldtidsstudium, fx en erhvervsuddannelse (EUD eller EUX) eller en erhvervsakademiuddannelse.
 3. Du har IKKE opnået dagpengeret som nyuddannet (dimittend). Du har således ikke ladet dig optage i a-kassen som nyuddannet inden for de første 14 dage efter afslutningen på din uddannelse. 
 4. Du har haft lønarbejde, som er udført efter du afsluttede din uddannelse.
 5. Din lønindtægt fra arbejde udført under og efter afslutningen på din uddannelse skal have været mindst 263.232 kr. Hver måned, hvor du har været under uddannelse og samtidig været medlem af a-kassen, medregnes i opgørelsen af indkomstkravet og tæller med en værdi svarende til 21.936 kr. pr. måned. Ved opgørelsen af indkomstkravet kan du højest medregne 21.936 kr. pr. måned. 

Hvor længe og hvor meget kan du få i dagpenge?

Du kan få dagpenge i 2 år. Dagpengesatsen er op til 20.359 kr. pr. måned. Beløbet afhænger af, hvad du har tjent, inden du melder dig ledig.
I nogle tilfælde har du mulighed for at få et beskæftigelsestillæg, så du kan få op til 24.199 kr. pr. måned i dagpenge i de første tre måneders sammenlagt ledighed.

Hvad skal du ellers huske?

Det er gratis at være medlem af Metal A-kasse, mens du er under uddannelse.

Se fordelene ved at være medlem af Metal A-kasse

Få gratis a-kasse, mens du er under uddannelse

Læs om betingelserne for at kunne få dagpenge

Afspil video

Se videoen "Når jeg bliver ledig"

Denne video fortæller om, hvad du skal gøre som ledig.

Ring til Metal A-kasse

Hvis du mister dit arbejde og skal melde dig ledig eller har andre spørgsmål om dagpenge

3363 2122

Mandag til torsdag kl. 8.30-17.00

Fredag kl. 8.30-14.00

Husk at du også altid er velkommen til at skrive til os eller kontakte din lokalafdeling